www.kvant.sk
„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“
www.kvant.sk
 

Astana 2012

Úspech Slovenska na výstave v Astane

V dnoch 14.- 16.5. sa v Astane, hlavnom meste Kazachstanu konala medzinárodná výstava vzdelávacích technológii a profesionálneho vzdelávania WORLDDIDAC  ASTANA 2012. Na výstave sa zúcastnilo viac ako 130 spolocností z 21 krajín.

Hlavné ocenenie najpútavejšej expozície získala spolocnost Kvant z Bratislavy. Spolocnost vystavovala moderné laserové a spektrometrické prístroje a súpravy.

Ako povedal slovenský velvyslanec v Astane Mgr. Lubomír Rehák PhD., len moderné technológie s vysokou pridanou hodnotou môžu priniest našim výrobcom úspech v zahranicí. Práve expozícia a úspechy spolocnosti Kvant sú toho príkladom.

Riaditel spolocnosti Kvant, RNDr. Lubomír Mach pripomenul, že úspech spolocnosti Kvant je aj úspechom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, ktorej vedeckí pracovníci sa podielajú na spolocnom vývoji našich produktov.

Na záver výstavy spolocnost Kvant venovala svoje exponáty prestižnej Nazarbajevovej univerzite v Astane, kde budú slúžit na výuku vlnovej a geometrickej optiky a taktiež na výuku spektrometrie.

RNDr. Pavel Vojtek, CSc. prezentuje nášmu velvyslancovi v Astane Mgr. Lubomírovi Rehákovi, PhD. a jeho manželke 2D spektrometer.

RNDr. Lubomír Mach pri prezentácii šírenia sa akustických vln v kovovej platni.

Riaditel spolocnosti Kvant RNDr. Lubomír Mach preberá cenu za najpútavejšiu expozíciu výstavy.

Ivan Šlesarik odovzdáva na prestižnej Nazarbajevovej univerzite v Astane laserovú optickú súpravu p. Farkhatovi Muratovi.

RNDr. Pavel Vojtek, CSc. v laboratóriu Nazarbajevovej univerzity v Astane pri inštalácii 2D spektrometra.

Medzi 131 spolocnostami z 21 krajín bolo zastúpené aj Slovensko.

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk