www.kvant.sk
„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“
www.kvant.sk
 

Noc Výskumníkov 2013

Na podujatí „Noc výskumníkov 2013“ (www.nocvyskumikov.sk), najvýznamnejšom verejnom podujatí propagujúcom slovenskú vedu sme prezentovali náučné a interaktívne exponáty s témami:

  • 3D scanovanie
  • Lasery , zmiešavanie laserového svetla
  • Laserové projektory
  • geometrickú optiku, vlnovú optiku (holografia, difrakcia, interferencia)
  • akustiku – Chladniho obrazce na kovovej platni
  • termovíziu, UV, VIS, IČ kamery, termovízne kamery, lasery...
  • stereozobrazovanie
  • historické exponáty a význam Slovenského optika Jozefa Peztvala
  • hravé exponáty (postrehové a zvukové pexeso) s možnosťou registrácie cez internet a porovnávanie výsledkov cez webaplikáciu

Realizovali sme aj fantastickú laserovú show, zabezpečovali sme LED obrazovky a premietanie na budovu.

Teší nás , že sme získali ocenenie za „najkrajší stánok“ na základe hlasovania návštevníkov.
Ďakujeme za návštevu a podporu.

Ľubomír Mach a Pavol Kubošek


Merač postrehu zisťoval koľko tlačítok dokážeme zhasnúť za 30 s. Rekord dňa bol 153 pri „kolektívnom“ stláčaní.


Geometrická optika vďaka laserovým lúčom je niečo úplne iné ako kresliť svetelné lúče kriedou v škole na tabuľu. S takýmito učebnými pomôckami by bola škola hrou a zábavou – konštatovali malí i veľkí ...


Holografia - 3D zobrazovanie fascinovalo aj najmenších – tak sa „rodia“ budúci fyzici ...


Kolektívne rekordy sú najhodnotnejšie

Noc výskumníkov 2013

Noc výskumníkov 2013

Noc výskumníkov 2013

Noc výskumníkov 2013

Noc výskumníkov 2013

Noc výskumníkov 2013

Noc výskumníkov 2013

Noc výskumníkov 2013

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk