www.kvant.sk
„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“
www.kvant.sk
 

Noc Výskumníkov 2014

Tradičnou účasťou s nadštandardne veľkou a rôznorodou expozíciou sme podporili Noc výskumníkov 2014 (www.nocvyskumnikov.sk) v bratislavskej Starej tržnici.

V experimentálnej podobe otvoreného priestoru stánku, pri neutíchajúcom záujme návštevníkov, sme prezentovali:

 • nové technológie bezkontaktného merania, 3D scanovania a spracovania dát pre priemysel aj umeleckú sféru
 • inovované vytváranie obrazcov zvukovými vlnami v návštevníckej interakcii
 • praktické využitie spektrometrie - s ukážkami vytvárania farebných kompozícií
 • spôsob snímania a význam zobrazovania infračerveného žiarenia v prostredí
 • vizualizáciu dynamických prírodných javov i priemyselných činností snímaných rýchlokamerou
 • tvorbu farebného svetla zmenou vlnovej dĺžky v modeloch laserových modulov
 • animovanú laserovú projekciu
 • holografické zobrazovanie
 • snímanie biologických vĺn s použitím v hravej aplikácii
 • zábavné testy postrehu a akustickej pamäte návštevníkov
 • názorné ukážky lomu svetelných lúčov v atraktívnej optickej stavebnici

Popri podiele na obvyklom globálnom technickom zabezpečení akcie i prevádzke veľkoplošného zobrazovacieho média v podobe LED steny, sme ako jeden z vrcholov večera predviedli unikátnu laserovú show.

Aj vzhľadom na veľkú pozornosť venovanú našej expozícii sme sa k jej baleniu dostali ako poslední z vystavovateľov i účinkujúcich.

Ďakujeme všetkým za priazeň, a tešíme sa na budúci ročník.

 

Marián Dubina

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk