www.kvant.sk
„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“
www.kvant.sk
 

Kontakty

KVANT spol. s r. o.
FMFI UK, Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Slovakia, Europe

fax: +421 2 6541 1353
tel: +421 2 6541 1344
e-mail: kvant@kvant.sk
web: www.kvant.sk

Kontakty na oddelenia

Výroba LaserShow systémov:
KVANT spol. s r. o.
Opavská 24
831 01 Bratislava 37
Slovakia, Europe

tel.: +421 2 6541 1355
e-mail: info@kvant.sk
web: www.kvantlasers.sk

Oddelenie vývoja HW a SW:
Odborárska 21
831 04 Bratislava
Mapa: https://goo.gl/maps/w2TR3tA9JCJ2

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk