www.kvant.sk
„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“
www.kvant.sk
 

Meracia technika

V oblasti meracej techniky www.meranie.sk ponúkame štandardné meracie prístroje, a taktiež špeciálne prístroje pre oblasť forenznej techniky, bezpečnostné systémy i špičkové systémy pre oblasť vedy a výskumu napríklad nanotechnológie, spektrometrické systémy i systémy v oblasti jadrovej fyziky podľa požiadaviek zákazníkov.

Ponúkame i vývoj a realizácie meracích systémov podľa Vašich požiadaviek.

Súvisiace stránky

www.meranie.sk - meranie
www.dip.sk - digitálne spracovanie obrazu , meranie
www.lims.sk – Laboratórne Informačné Riadiace Systémy
www.optika.sk - optika, vybavenie optických laboratórií
www.spectrometer.sk - spektrometre, spektrometrické merania
www.mikroskopy.sk - mikroskopy, meranie
www.kamery.sk - kamery pre priemysel, meranie, vedecké aplikácie
www.termokamery.sk - termovízne kamery, merania

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk