www.kvant.sk
„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“
www.kvant.sk
 

Mikroskopy

Najširšiu ponuku mikroskpov ako sú optické mikroskopy, elektrónové mikroskopy, scanovacie mikroskopy AFM, SPM nájdete na stránke www.mikroskopy.sk. Ponúkame aplikácie pre biológiu, metalografiu, kontrolu kvality, široké spektrum stereomikroskopov pre technické aplikácie.

Systémy dopĺňame o snímacie systémy, kamery a softvér na analýzu obrazu – www.dip.sk. Pre náročné aplikácie naše vývojové oddelenie ponúka vývoj softvéru priamo na mieru podľa požiadaviek zákazníkov.

Súvisiace stránky

www.mikroskopy.sk - mikroskopy pre rôzne aplikácie
www.lims.sk - Laboratórne Informačné Riediace Systémy
www.laboratornatechnika.sk - vybavenie laboratórií, prístroje, spotrebný materiál

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk