www.kvant.sk
„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“
www.kvant.sk
 

Aktuality

Výstava WORLDDIDAC v Berne (publikované: 12.11.2018)

V dňoch 7. - 9. novembra 2018 sme sa aktívne prezentovali na najvýznamnejšej výstave didaktickej techniky v Európe. Koná sa vo Švajčiarsku každé 2 roky a KVANT tam samozrejme nechýbal.

Opäť sme boli jediná vystavujúca firma zo Slovenska. Stretli sme sa so svojimi obchodnými partnermi, odprezentovali nové produkty. Partnerov zaujal vylepšený populárny RAYBOX s kombináciou laserového a bieleho svetla.

Veríme, že sa nám podarilo získať nových partnerov a export optických a laserových produktov rozšírime do ďalších krajín. Naša geometrická optika s laserovým RAYBOXom je najrozšírenejšia optická súprava na svete a svojou kvalitou nám zabezpečuje stúpajúci export už dlhé roky ...

Výstava WORLDDIDAC v Berne
Veľtrh Bibliotéka a Pedagogika 2018 (publikované: 12.11.2018)

V dňoch 8. – 11. 11. 2018 sa v priestoroch výstaviska Incheba konal veľtrh BIBLIOTÉKA a výstava vzdelávania a didaktickej techniky PEDAGOGIKA, kde naša spoločnosť KVANT spol. s r.o. nemohla chýbať.

Náš stánok bol aj tento rok rozdelený na viaceré tematické celky: Polytechnika s obrábacími strojmi a 3D tlačiarňou; Interaktívna technika s interaktívnou tabuľou; Učebné pomôcky s pomôckami pre fyziku (elektrické obvody Brain Box a magnetická súprava), biológiu (resuscitačná figurína, kostra, torzo, pozorovanie lupami a mikroskopom a modely rastlín, akrylových živočíchov) a chémiu (súprava na analýzu vody a pôdy); Učebné pomôcky na výučbu geometrickej optiky; Vybavenie pre materské školy s hrami a didaktickými pomôckami pre najmenšie deti.

Veľtrh Bibliotéka a Pedagogika 2018
Veľtrh Bibliotéka a Pedagogika 2018
Veľtrh Bibliotéka a Pedagogika 2018
3. ročník Medzinárodnej konferencie 3D ZOBRAZOVANIE A MERANIE (publikované: 12.10.2018)

Nezisková organizácia SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu už po tretíkrát zorganizovala Medzinárodnú konferenciu 3D MERANIE A ZOBRAZOVANIE tentokrát na tému: Moderné bezkontaktné merania v priemyselnej praxi. Konferencia sa uskutočnila v našich priestoroch spoločnosti KVANT spol. s r.o. – jedného z hlavných partnerov konferencie.

Konferencia trvala dva dni, počas ktorých prebiehali prednášky prinášajúce odborné informácie a prehľad o aktuálnom využívaní 3D merania v priemysle. Medzi najzaujímavejšie prednášky patrilo využitie embedded systémov v oblasti spracovania obrazu za použitia moderných Nvidia modulov TX2, Jetson, Xavier a vysokorýchlostné 3D skenovanie pomocou laserovej profilometrie.

Hlavnými partnermi okrem KVANTu konferencie boli kanadská spoločnosť 3D LMI Technologies, nemecká spoločnosť ALLIED VISION Technologies a spoločnosť KVANT spol.s.r.o., ktorí spolu s ďalšími partnermi obohatili konferenciu svojou aktívnou účasťou i vystavenými zariadeniami.

Vysokú úroveň konferencie pomohli svojimi prednáškami zabezpečiť aj odborníci z akademickej pôdy: Medzinárodné laserové centrum, Slovenská technickej univerzita, Žilinská univerzita, Vysoké učení technické v Brně.

3. ročník Medzinárodnej konferencie 3D ZOBRAZOVANIE A MERANIE
3. ročník Medzinárodnej konferencie 3D ZOBRAZOVANIE A MERANIE
Noc výskumníkov v Starej tržnici s KVANTom (publikované: 01.10.2018)

Noc výskumníkov v Starej tržnici sa tento rok konala 28. septembra 2018. Mottom tohtoročného festivalu bolo „Výskumníci v nás“. Opäť sme si vyskúšali, aké je to byť vedcom a ukázali, že každý môže svojimi poznatkami prispieť k pokroku.

Snahou festivalu je presvedčiť verejnosť, že veda nie je v žiadnom prípade nudná, ťažkopádna, či príliš komplikovaná oblasť a práca. Práve naopak, hoci vyžaduje veľa trpezlivosti, odhodlania a disciplíny, ponúka zároveň dobrodružstvá a nečakané zážitky, ktoré človeka povzbudzujú pokračovať v práci, inšpirujú k novým objavom a neustále podnecujú ľudskú myseľ.

Ako každý rok, aj tento rok sme sa jej zúčastnili aj my, KVANT spol. s r.o. Myslíme si, že náš stánok splnil to, čo mal - ukázal nové technológie, zabavil deti aj dospelých, vysvetlil niektoré základné fyzikálne princípy jednoduchým a pútavým spôsobom.

Noc výskumníkov v Starej tržnici s KVANTom
Noc výskumníkov v Starej tržnici s KVANTom
Noc výskumníkov v Starej tržnici s KVANTom
Noc výskumníkov v Starej tržnici s KVANTom
Noc výskumníkov v Starej tržnici s KVANTom
Vedecký veľtrh 2018 (publikované: 17.09.2018)

V jeden pekný slnečný piatok, 14. septembra 2018, sme sa zúčastnili tretieho ročníka podujatia Vedecký veľtrh. Podujatia, ktoré hravou formou približuje vedu nielen žiakom základných a stredných škôl, ale i dospelým. Školy, vedecké ústavy, organizácie a firmy, (medzi nimi aj KVANT spol. s r.o.) vo svojich stánkoch prezentovali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote.

V stánku sme mali pripravené osvedčené experimenty s vodou, v druhej časti stánku návštevníci sústružili z dreva, ochladzovali sústruhy a likvidovali piliny, ktoré boli asi všade.

A keďže príroda je silnejšia než človek, Vedecký veľtrh 2018 sme tak, ako aj minulý rok, ukončili o niečo skôr, pretože sa na Bratislavu opäť valila veterná smršť, ktorá sa dúfam nestane pravidelným ukončením každého Vedeckého veľtrhu.

Vedecký veľtrh 2018
Vedecký veľtrh 2018
Vedecký veľtrh 2018
Vedecký veľtrh 2018
Majstrovstvá sveta v hasičskom športe (publikované: 17.09.2018)

S našou prezentáciou o ekologických hasičských penách Solberg a termografickej kamere ISG/Scott sme sa v piatok 14. septembra 2018 zúčastnili Majstrovstiev sveta v hasičskom športe, ktoré sa po prvýkrát uskutočnili na Slovensku. Majstrovstvá sveta v hasičskom športe sa konali v dňoch 10. - 16. septembra 2018 a prebiehali na štadióne SNP v Banskej Bystrici. Na majstrovstvá prišli športovci z takmer tridsiatich krajín sveta.

V posledný súťažný deň majstrovstiev sveta, v sobotu, sa konala kráľovská disciplína „požiarny útok muži“ a „požiarny útok ženy“. Obidve tieto kráľovské disciplíny vyhrali naši reprezentanti a naše reprezentantky. Gratulujeme!

Majstrovstvá sveta v hasičskom športe
XIX. ročník medzinárodnej súťaže „Memoriál Vladimíra Ružičku“ (publikované: 31.08.2018)

V auguste tohto roka sa uskutočnil XIX. ročník medzinárodnej súťaže „Memoriál Vladimíra Ružičku“ SCHODY 2018. Memoriál Vladimíra Ružičku „SCHODY“ organizujú bratislavskí hasiči od roku 1998 ako pamiatku na svojho kolegu, ktorý tragicky zahynul v roku 1997 pri výkone svojho povolania ako zamestnanec Mestského požiarneho zboru Bratislava. Na tejto akcii každoročne prezentujeme produkty pre hasičov, tento rok to boli ekologické hasiace peny Solberg a termografické hasičské kamery ISG/Scott.

Hasiči v dvojiciach súťažili v behu do 22. nadzemného podlažia výškovej budovy RTVS s oblečenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a nasadenými dýchacími prístrojmi. Z dvojíc to väčšinou boli muži, ako aj zmiešané dvojice, ale jedna z dvojíc bola čisto dievčenská.

XIX. ročník medzinárodnej súťaže „Memoriál Vladimíra Ružičku“
Podporili sme Letný zraz vodákov Zelená voda 2018 (publikované: 16.07.2018)

Aj tento rok sme podporili Letný zraz vodákov Zelená voda 2018 organizovaný Fakultou matematiky fyziky a informatiky, ktorý sa konal 5. - 13. júla 2018 pri Novom meste nad Váhom. Zúčastnilo sa ho 30 detí vo veku 6-15 rokov a vyzerá to tak, že si ho všetci účastníci poriadne užili.

Podporili sme Letný zraz vodákov Zelená voda 2018
Medzinárodná vedecká konferencia a workshop (publikované: 25.06.2018)

Aj tento rok sme podporili Letný zraz vodákov Zelená voda 2018 organizovaný Fakultou matematiky fyziky a informatiky, ktorý sa konal 5. - 13. júla 2018 pri Novom meste nad Váhom. Zúčastnilo sa ho 30 detí vo veku 6-15 rokov a vyzerá to tak, že si ho všetci účastníci poriadne užili.

Medzinárodná vedecká konferencia a workshop
Medzinárodná vedecká konferencia a workshop
55. výročie založenia PF UPJŚ v Košiciach (publikované: 20.06.2018)

V roku 2018 si Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach pripomenula 55 rokov od jej vzniku. Vznik fakulty, ale aj 55 ročné obdobie jej pôsobenia, si pripomenuli spomienkovými akciami a podujatiami pre absolventov, zamestnancov, študentov, pozvaných hostí i verejnosť. KVANT spol. s r.o. sa na oslavách podieľal formou partnerstva a prispel tak k dôstojnej a kvalitatívne dobrej úrovni podujatí, čo viedlo k prehĺbeniu našej doterajšej spolupráce.

55. výročie založenia PF UPJŚ v Košiciach
Medzinárodná vedecká konferencia ZEM V PASCI? 2018 (publikované: 28.05.2018)

Po dvoch rokoch sme sa znovu zúčastnili medzinárodnej konferencie Zem v pasci?: Analytické metódy v požiarnom a environmentálnom inžinierstve, ktorú organizovala Katedra protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Uskutočnila sa v dňoch 23. – 25. mája 2018 v Hodruši – Hámre v peknom hoteli Salamandra. Cieľom podujatia bolo poskytnúť priestor vedeckej a odbornej verejnosti na prezentáciu najnovších výsledkov výskumu v oblasti aplikácií analytických metód v bezpečnostnom, environmentálnom a požiarnom inžinierstve.

Medzinárodná vedecká konferencia ZEM V PASCI? 2018
Medzinárodná vedecká konferencia ZEM V PASCI? 2018
Podporili sme celoštátne kolo SOČ v Žiline (publikované: 30.04.2018)

Na Žilinskej univerzite sa rozhodlo o víťazoch celoštátneho kola SOČ. Stredoškolská odborná činnosť patrí medzi tradičné a najrozšírenejšie súťaže.

Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných študentov vo veku od 15 do 21 rokov a podporovať ich v tvorivej činnosti a hľadaní inovatívnych riešení v konkrétnych oblastiach. Cesta do finálového kola však nebola jednoduchá. Práce museli byť natoľko originálne a inovatívne, aby prešli školskými, okresnými kolami a krajskými prehliadkami.

Z 8 krajov postúpilo na celoštátnu prehliadku 272 súťažiacich (2 žiaci z príslušného kraja do 17 vyhlásených odborov). Štátne kolo sa konalo v dňoch 24. - 27. apríla 2018 na Žilinskej univerzite v Žiline. Sponzorom tejto súťaže bol aj KVANT spol. s r.o. ktorý udelil špeciálnu cenu v kategórii Matematika, fyzika.

Podporili sme celoštátne kolo SOČ v Žiline
Podporili sme celoštátne kolo SOČ v Žiline
Výstava MMCO – 2018 v Moskve (publikované: 23.04.2018)

V dňoch 18. – 21. apríla 2018 sa v Moskve konala najvýznamnejšia výstava edukačných pomôcok v Rusku- MMCO – 2018 (Московского международного салона образования - Moscow International Education Fair 2018).

Vystavovali sme v stánku nášho partnera Inenergy. V Rusku sa venuje veľká pozornosť vzdelávaniu. V každom regióne sa budujú strediská vzdelávania KVANTória, ktoré budú k dispozícií pre študentov na rôzne experimenty či vzdelávacie aktivity s najmodernejším vybavením. Týchto KVANTórií má byť viac ako 700 a my máme záujem, aby v každom tomto edukačnom zariadení boli zastúpené aj naše spektrometre, či názorné pomôcky na výučbu geometrickej či vlnovej optiky a laserové súpravy.

Výstava MMCO – 2018 v Moskve
Výstava MMCO – 2018 v Moskve
Výstava MMCO – 2018 v Moskve
PODPORILI SME CELOŠTÁTNE KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY (publikované: 19.04.2018)

Tento rok sa dejiskom celoštátneho kola 59. ročníka Fyzikálnej olympiády stali Košice, kde sa v dňoch 12. - 15. apríla 2018 stretlo 24 súťažiacich z celého Slovenska. Počas týchto štyroch dní riešili súťažiaci 4 teoretické úlohy a 1 experimentálnu.

Súťaž sa konala pod záštitou rektora UPJŠ prof. RNDr., Pavla Sováka, CSc. na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Okrem riešenia úloh bol pre súťažiacich pripravený aj sprievodný program. Tentokrát to bola prehliadka laboratórií UPJŠ a návšteva Technického múzea v Košiciach.

Spoločnosť KVANT opäť prispela k prestíži tohto podujatia a podporila mladých talentovaných ľudí zaujímajúcich sa o fyziku – pravdepodobne tých najlepších, čo na Slovensku máme.

Fyzikálna olympiáda má vytvorený a po desaťročia zdokonaľovaný systém starostlivosti o výchovu talentovaných žiakov a systém súťaží. Sme radi, že aj vďaka nám sa podporuje práca s mimoriadne talentovanými žiakmi jednak na úrovni škôl, jednak na celoštátnej a regionálnej úrovni poskytovaním finančnej podpory, tak na ocenenie víťazov, ako aj priebeh olympiády

PODPORILI SME CELOŠTÁTNE KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY
PODPORILI SME CELOŠTÁTNE KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY
PODPORILI SME CELOŠTÁTNE KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY
PODPORILI SME CELOŠTÁTNE KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY
PODPORILI SME CELOŠTÁTNE KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY
UČÍME PRE ŽIVOT (publikované: 05.04.2018)

V Poprade, v marci tohto roku, sa konal už desiaty ročník trojdňovej konferencie pre moderných učiteľov Učíme pre život. Zúčastnení učitelia mali možnosť sa počas štvrtého marcového víkendu dozvedieť novinky v progresívnych metódach vo vzdelávaní. Súčasťou konferencie bol aj workshop spoločnosti KVANT, na ktorom učiteľom prezentoval najnovšie informácie špecialista na moderné vyučovacie pomôcky a skúsený rečník, Mikuláš Kevély.

Zúčastnení šťastlivci mali príležitosť dozvedieť sa čerstvé novinky v interaktívnom spôsobe výučby s použitím atraktívnych didaktických pomôcok a metód, ktorými možno zaujať žiakov. Celý workshop bol rozdelený do dvoch logických celkov. V prvej polovici im bola predstavená aplikácia Mozabook, určená pre interaktívne tabule, projektory a displeje, vrátane praktickej ukážky ako si vytvoriť atraktívnu a plne interaktívnu prezentáciu na vyučovanie v priebehu pár minút.

Druhá časť bola zameraná na praktické učebné pomôcky, konkrétne funkčné výučbové stroje na praktické vyučovanie UNIMAT a stavebnice na demonštráciu využitia alternatívnych zdrojov energie Energy Box.

Z dojmov viacerých pedagógov bezprostredne po prednáške môžeme potvrdiť, že nielen prezentované moderné didaktické pomôcky sú pre učiteľov dôležitým nástrojom k tomu, ako zaujať v súčasnej dobe čoraz viac náročných žiakov, ale tiež užitočným pomocníkom pri prípravách a plánovaní interaktívneho a zábavného procesu vyučovania.

UČÍME PRE ŽIVOT
UČÍME PRE ŽIVOT
UČÍME PRE ŽIVOT
CESTNÁ KONFERENCIA 2018 (publikované: 04.04.2018)

V dňoch 27. - 28. marca 2018 sme sa zúčastnili odborného podujatia pod názvom „Cestná konferencia 2018“, ktorú organizovala Slovenská cestná spoločnosť v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave.

„Cestná konferencia 2018“ bola pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR, Arpáda Érseka, ktorý konferenciu aj otváral. Na konferencii odzneli cenné prednášky odborníkov z Národnej ďialničnej spoločnosti, zo Slovenskej správy ciest, zo Slovenskej cestnej spoločnosti, zo Slovenskej technickej univerzity a iných.
Cieľom konferencie bolo informovať odbornú verejnosť o aktuálnej situácii v cestnom hospodárstve a zámeroch rozvoja cestnej infraštruktúry na Slovensku. Pozornosť bola zameraná na výstavbu a údržbu cestnej siete, dopravu v mestách a obciach a možnosti uplatnenia informačného modelu prípravy a výstavby v oblasti cestnej infraštruktúry.
V danom odbore sme prezentovali naše produkty „Laserový sčítač dopravy“ a „Road Scanner“.
Laserový sčítač dopravy bol už presnejšie popísaný v predchádzajúcom čísle. V krátkosti ale ide o systém na monitorovanie dopravy, zber dopravných dát, detekciu dopravnej zápchy, rozpoznávanie typu vozidla, úsekové meranie rýchlosti a vyhľadávanie ukradnutých vozidiel. Road Scanner je náš niekoľkoročný projekt, ktorý stále vyvíjame. Jedná sa o zariadenie na kontrolu povrchu vozovky. Kontrola prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze je vozovka detailne zoskenovaná. V druhej fáze sú zoskenované dáta spracované a následne aj vyhodnotené.

CESTNÁ KONFERENCIA 2018
CESTNÁ KONFERENCIA 2018
LASER TRAFFIC COUNTER (publikované: 06.03.2018)

Ide o jedinečné autonómne zariadenie svojho druhu, ktoré vyvinula naša spoločnosť KVANT. Vývoj, ktorý trval 6 mesiacov, prebiehal výlučne na Slovensku. Zariadenie ako také bolo vyvinuté prioritne pre nášho zákazníka, ktorý prišiel za nami s požiadavkou inovácie ich radarového zariadenia. S našimi dlhoročnými skúsenosťami v oblasti „vision“ sme ale navrhli nové zariadenie, ktoré pracuje na optickom princípe a vo veľa oblastiach prevyšuje vlastnosti radarového merania.

Našou spoločnosťou boli pre toto zariadenie vyvinuté komponenty ako je riadená spotreba batérie s čo najvyššou účinnosťou, riadené infra osvetlenie, ktoré ovládame vlastnou aplikáciou a pomocou ktorého vieme urobiť snímky aj pri zlej viditeľnosti a za každého počasia. Nie sme teda závislí na počasí. Zároveň využívame na vyhotovenie snímok priemyselnú kameru s filtrom, ktorý filtruje okolité svetlo a kamera sa zameriava na to čo potrebujeme. Snímky sú bez kompresie a teda sú oveľa kvalitnejšie než pri použití obyčajných kamier. Celé zariadenie je napájané z LiFePO4 batérie, ktorej hlavná výhoda je dvojnásobná výdrž oproti oloveným batériám. Ďalšia výhoda je váha a taktiež hĺbka vybitia až na 80 % pri počte cyklov 8000 .

Zariadenie je plne autonómne a inštalácia je jednoduchá, ale zároveň s vysokou bezpečnosťou. Obsahuje náklonové snímače, snímače otrasu a snímač otvorenia dverí. Všetky tieto bezpečnostné prvky sú napojené na GSM modul, ktorý v prípade potreby vyšle informáciu na dispečing. Na trhu momentálne takéto riešenie ešte nie je. Sú iba podobné zariadenia, ktoré ale vedia iba buď merať rýchlosť, alebo snímať obraz. My sme spojili tieto dve funkcionality do jedného zariadenia a navyše sme odbúrali potrebu napájania. To znamená , že dokážeme merať prechádzajúce vozidlá a zároveň ich aj identifikovať nepretržite 48 hodín.

Využiteľnosť zariadenia Laser Traffic Counter:

  • Štatistika prechádzajúcich vozidiel na daných komunikáciách
  • Meranie okamžitej rýchlosti
  • Meranie úsekovej rýchlosti
  • Rozpoznávanie typu vozidla
  • Vyhľadávanie ukradnutých vozidiel
  • Online monitorovanie dopravy
  • Sledovanie vyťaženia ciest
LASER TRAFFIC COUNTER
VÝSTAVA TOY FAIR (publikované: 20.02.2018)

Chcete vedieť, ako vyzerá jedna z najväčších výstav hračiek a učebných pomôcok v Európe? Pozrite si fotky z našej návštevy.
Každoročne mesto Norimberg privíta na prelome januára a februára stovky vystavovateľov a tisícky návštevníkov na výstave, ktorá ulahodí každému dospelému, v ktorom stále drieme dieťa.

Predstavte si plochu výstaviska Incheba v Bratislave. A teraz si ju predstavte 12 krát vedľa seba – tak to je plocha, na ktorej je výstava Toy Fair nainštalovaná.

V stredu ráno 31.januára 2018 sme si s kolegom dali predsavzatie, že vynecháme všetky pavilóny, ktoré sa netýkajú učebných pomôcok... ale myslíte, že sa to dá? Atmosféra výstavy vás vtiahne a už to ide – nevynecháte ani pavilón krehkých bábik, ani ten, kde sú dokonalé malé modely železníc, alebo všetko pre perfektný karneval. A keď sme systematicky zľava doprava a zo severu na juh prešli všetkých vystavovateľov učebných pomôcok, kde mimochodom nie je dovolené fotografovať, skončili sme úplne vyčerpaní v pavilóne „Best of China“, kde nájdete presne to isté, čo v stánkoch vychýrených značiek – akurát tie značky tam nie sú a fotografovať môžete. Tak asi aj to prináša globalizácia. Ale dosť slov, nech za dojmy hovoria fotografie:

VÝSTAVA TOY FAIR
VÝSTAVA TOY FAIR
VÝSTAVA TOY FAIR
VÝSTAVA TOY FAIR
VÝSTAVA TOY FAIR
VÝSTAVA BETT V LONDÝNE 2018 (publikované: 07.02.2018)

BETT je prvou výstavou roka v oblasti vzdelávacích technológií, ktorá poskytuje možnosť inšpirovať sa a diskutovať o budúcnosti vzdelávania. Radi by sme sa podelili o informácie a dojmy z tejto výstavy, ktorú sme navštívili koncom januára.

Výstava sa konala v Excel Centre v srdci londýnskej časti Docklands. Ako hovorí názov výstavy Bett - British Educational Training and Technology, je to výstava, kde hrajú prím technológie a inovácie vo vzdelávacom procese. Počas 4 dní výstavy mali možnosť učitelia, žiaci a záujemcovia z celého sveta spoznávať novinky v oblasti informačných technológií či robotiky určené pre základné a stredné školy, zaujmú však aj účastníkov mimo sektora vzdelávania.

Čo návštevníci mohli na výstave nájsť?
Učebné pomôcky, interaktívne tabule, roboty, výučbový softvér, ale tiež virtuálnu realitu, senzory, nápady na zaujímavé pokusy plus desiatky konferencií, seminárov, veľký počet vystavovateľov a tisíce ľudí, ktorí mali záujem o vzdelanie a zaujímali sa o najnovšie technológie.

V prípade, ak Vás výstava zaujala, môžete nájsť ďalšie informácie na oficiálnej stránke, kde sa môžete už teraz zaregistrovať na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční opäť v Londýne v termínoch 23. až 26. januára 2019. Registrácia je pre všetkých návštevníkov bez obmedzenia veku bezplatná.

VÝSTAVA BETT V LONDÝNE 2018
VÝSTAVA BETT V LONDÝNE 2018
VÝSTAVA BETT V LONDÝNE 2018
VÝSTAVA BETT V LONDÝNE 2018
VÝSTAVA BETT V LONDÝNE 2018
SPOLUPRÁCA S NADÁCIOU KIA MOTORS SLOVAKIA (publikované: 25.01.2018)

V decembri sme sa zúčastnili milej mikulášskej akcie pod záštitou Nadácie KIA Motors Slovakia, na ktorej boli materským, základným a stredným školám odovzdané vecné a finančné dary, ktoré majú u detí podporiť záujem o technický smer vzdelávania na školách a ich následné uplatnenie v praxi. S pomedzi zúčastnených škôl zo Žilinského kraja sme s radosťou odovzdali naše Energy Boxy a stavebnice COOLTOOL dvom desiatkam vybratých škôl.

Tým ale naša spolupráca nekončila. V januári sme opäť v spolupráci s Nadáciou KMS (Kia Motors Slovakia), učiteľov aj zaškolili na používanie pomôcok, aby sa ich nebáli používať na hodinách so žiakmi a nesadal im na ne iba prach v kabinetoch.

Myšlienka Nadácie sa nám tak zapáčila, že aj v budúcom školskom roku sa budeme podieľať na vybavení ďalších škôl podobnými pomôckami.

SPOLUPRÁCA S NADÁCIOU KIA MOTORS SLOVAKIA
SPOLUPRÁCA S NADÁCIOU KIA MOTORS SLOVAKIA
SPOLUPRÁCA S NADÁCIOU KIA MOTORS SLOVAKIA
SME 101. ČLENOM KRR (publikované: 24.01.2018)

Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko je unikátne verejno–súkromné partnerstvo ktorého členovia majú záujem spoločne rozvíjať aktivity najmä v oblasti cestovného ruchu, životného prostredia, vzdelávania, sociálnej oblasti a podporných aktivitách, najmä tých, kde spoločným úsilím dokážu vytvoriť podmienky pre synergie.

Naša spoločnosť sa stala 101. členom tohto unikátneho verejno-súkromného partnerstva.

SME 101. ČLENOM KRR
VÝSTAVA PEDAGOGIKA A BIBLIOTÉKA 2017 (publikované: 15.11.2017)

V dňoch 9. 11. – 12. 11. 2017 sa v priestoroch výstaviska Incheby konal 25. knižný veľtrh Bibliotéka a výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika.

Náš stánok bol aj tento rok rozdelený na viaceré tématické celky : obrábacie stroje so skvelou odozvou, interaktívna tabuľa so softvérom Mozabook, postrehový automat, učebné pomôcky a pokusy a mikroskopické oddelenie s možnosťou bezplatného testovania štruktúry vlastných vlasov a nielen ich.

Novinkou tento rok v našom stánku bol Detský kútik, kde sme mali hudobné nástroje, hry a didaktické pomôcky pre materské školy a kde sa najmenšie deti a ich rodičia, mohli zahrať.

VÝSTAVA PEDAGOGIKA A BIBLIOTÉKA 2017
VÝSTAVA PEDAGOGIKA A BIBLIOTÉKA 2017
VÝSTAVA PEDAGOGIKA A BIBLIOTÉKA 2017
VÝSTAVA PEDAGOGIKA A BIBLIOTÉKA 2017
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA ADVANCES IN FIRE 2017 (publikované: 24.10.2017)

V dňoch 19.10. – 20.10.2017 sa na MTF STU v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Advances in Fire and Safety Engineering 2017.

Konferenciu AFSE 2017 usporiadala Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav integrovanej bezpečnosti, Katedra požiarneho inžinierstva v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene, Drevárskou fakultou, Katedrou protipožiarnej ochrany, Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou bezpečnostného inžinierstva, Katedrou požiarneho inžinierstva, Hasičským a záchranným zborom SR, Požiarnotechnickým a expertíznym ústavom MV SR, Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a Združením požiarneho inžinierstva.

Konferencia bola zameraná na požiarnu bezpečnosť stavieb a požiarne inžinierstvo, požiarnotechnické vlastnosti materiálov a požiarne skúšobníctvo, požiarnu bezpečnosť v kontexte ochrany pamiatok, forenzné inžinierstvo a zisťovanie príčin vzniku požiarov a priemyselných havárií, hasičskú a záchranársku techniku a požiarnu taktiku, posudzovanie zhody a bezpečnosti výrobkov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, krízový manažment, environmentálnu bezpečnosť, psychológiu záchranára a psychológiu mimoriadnych udalostí a informatiku v požiarnom a bezpečnostnom inžinierstve.

Na konferencii sme okrem spoločnosti KVANT prezentovali najmä termografický kompaktný systém Workswell, novú generáciu ekologických hasiacich pien Solberg, produkty ISG a ľahký dekontaminačný systém LDS.

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2017 (publikované: 05.10.2017)

Mníchovský „Oktoberfest“ bez piva, stupavské „Dni zelá“ bez kapusty, bratislavská „Európska noc výskumníkov“ bez KVANTu. Reálne? Nie. Všetko prebehlo ako obvykle. Penivý mok i hlávková zelenina na svojich akciách v ponuke nechýbali. A my? Dalo sa pochybovať? Samozrejme, boli sme. Od úplného začiatku až do najkoncovatejšieho konca. Ba ešte dobrý kus za ním, aby nebola zmena.

Aj tento rok sme v našej stánkovej účasti predviedli široké technické vybavenie. K tomu tvorivý entuziazmus a nekonečnú vytrvalosť reprezentantov. Zabudnuté nezostalo ani bezodné vrece s odmenami pre šikovných, rýchlych, snaživých. Ale aj maličkých. Ich záujem a milá snaha sú dnešnou radosťou i prísľubom pre budúcnosť. Davy v „Starej tržnici“ boli všade, rady hlavne u nás. Ponúkli sme nielen možnosť vidieť, ale predovšetkým dotknúť sa, skúsiť, cítiť, zažiť, pochopiť. Niet divu, že nás, najvýraznejších, organizátori priateľsky požiadali, či by sme aspoň na chvíľu, mohli trošku zvoľniť. Vraj pre celkový program podujatia, ani pre statiku budovy nie je úplne ideálne, toľké sústredenie pozornosti na jedno miesto.

Posledný septembrový piatok sme znova ukázali, aké sú vedecké poznatky i školské učivo, pútavé a ľahko pochopiteľné, keď sú dobre naservírované. Už dopoludnia bolo jasné, že kto hrá s nami, je na strane víťazov a s radosťou si môže ísť po porciu jednotiek z fyziky alebo matematiky. V ďalšej roli, ako nezastupiteľný technologický partner, dali naši špičkovo vybavení profesionáli miestnemu dianiu, punc už obvyklej výnimočnosti. S prehľadom, v konkurencii viac ako 300 miest Európy. Široko–ďaleko unikátnym príspevkom bola tiež všeobecne očakávaná laserová show. Jej veľkoleposť a originalita korunovali záver vystúpení 11. ročníka Európskej noci výskumníkov 2017.
S veľkým poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní našej prezentácie.

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2017
EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2017
EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2017
VEDECKÝ VEĽTRH 2017 (publikované: 24.09.2017)

Dňa 14. septembra 2017 sme sa zúčastnili druhého ročníka podujatia Vedecký veľtrh 2017, podujatia, ktoré hravou formou približuje vedu nielen žiakom základných a stredných škôl, ale i dospelým. Školy, vedecké ústavy, organizácie a firmy (medzi nimi aj KVANT a SEA) vo svojich stánkoch prezentovali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote.

V prvej časti nášho „ministánku“ sme mali pripravené osvedčené experimenty s vodou, v druhej časti stánku návštevníci sústružili z dreva takou intenzitou, že sme museli ochladzovať sústruhy a počas technologických prestávok likvidovať piliny, ktoré boli asi všade. V tretej časti stánku mohli deti pomocou Animačného štúdia vytvoriť animovaný film. A keďže príroda je silnejšia než človek, Vedecký veľtrh 2017 sme ukončili o niečo skôr, pretože sa na Bratislavu rútila veterná smršť, ktorá sa potom večer ukázala v plnej sile.

VEDECKÝ VEĽTRH 2017
VEDECKÝ VEĽTRH 2017
MEDZINÁRODNÝ PRIEMYSELNÝ VELTRH - WARSAW INDUSTRY WEEK (publikované: 21.09.2017)

Dňa 14. – 16.9.2017 sa naša firma v spolupráci s 3D Space zúčastnila v poradí už druhého medzinárodného priemyselného veľtrhu „WARSAW INDUSTRY WEEK“, ktorý sa konal v priestoroch výstaviska PTAK Warsaw Expo – najväčší priemyselný veľtrh v Poľsku. Veľtrhu sa zúčastnilo 410 vystavovateľov z celej Európy.

V našom stánku sme ponúkali riešenia pre bezdotykovú kontrolu kvality za pomoci profilometrických skenerov a priemyselných kamier. Cieľom bolo dostať sa do povedomia a ešte viac rozšíriť naše riešenia za hranice SLOVENSKA. Najväčší záujem bol o kontrolu pomocou profilometrických skenerov a skenovanie objektov v 2D/3D. Oproti prvému ročníku sme zaznamenali nárast záujemcov o naše riešenia, čomu sa samozrejme tešíme a veríme, že viaceré z nich dotiahneme do úspešného konca.

 

Staršie aktuality nájdete v archíve.

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk