www.kvant.sk
„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“
www.kvant.sk
 

Archív

STRIEBRO PRE SLOVENSKÝ PAVILÓN (publikované: 14.09.2017)

World EXPO 2017 sa oficiálne skončilo 9. septembra 2017. Pri príležitosti ukončenia sa za účasti prezidenta Kazachstanu N. A. Nazarbajevau skutočnilo slávnostné odovzdávanie cien za výstavný dizajn a zverejnenie témy výstavy. Potichu sme dúfali, že by naša snaha a kreativita mohla byť ocenená a aj sa tak stalo. Medzi pavilónmi s plochou menšou než 400 metrov štvorcových v kategórii Výstavný dizajn bola bronzová cena udelená Lotyšsku, striebro získala Slovenská republika a zlato získala Poľská republika.
Autorom oceneného návrhu pavilónu SR na EXPO 2017 je naša spoločnosť KVANT spol. s r.o. v spolupráci s autorizovaným architektom Jozefom Danákom - ART STUDIO JOKO, ktorým patrí poďakovanie za spoluprácu a taktiež srdečná gratulácia.

STRIEBRO PRE SLOVENSKÝ PAVILÓN
STRIEBRO PRE SLOVENSKÝ PAVILÓN
STRIEBRO PRE SLOVENSKÝ PAVILÓN
MEMORIÁL VLADIMÍRA RUŽIČKU (publikované: 24.08.2017)

Ako obvykle, aj tento rok sme podporili už 18. ročník hasičskej súťaže Memoriálu Vladimíra Ružičku, ktorý sa konal 18. augusta 2017. Miesto konania súťaže bolo vo výškovej budove bloku C na Stavebnej fakulte STU tu v Bratislave.
Ide o súťaž dvojčlenných družstiev hasičov v behu do 22. nadzemného podlažia objektu, s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a za použitia autonómnych dýchacích prístrojov (ADP). Meria sa čas druhého člena súťažiaceho družstva. Rozdiel medzi dvomi bežiacimi hasičmi nesmie byť väčší ako dĺžka jedného schodišťového ramena. V opačnom prípade by bola súťažiaca dvojica diskvalifikovaná.
Hlavnú prezentáciu ADP - dýchacích prístrojov od výrobcu SCOTT Safety robil náš tím kolegov + jeden externý spolupracovník. Náš tím sa zúčastnil aj súťaže a skončili sme s časom 3 minút a 38 sekúnd ako ôsmy z celkového počtu 56 tímov. Bola to skvelá skúsenosť odprezentovať naše produkty priamo v akcii. Novinka tohto roku je ochranná dýchacia maska SCOTT SIGHT, ktorá zatiaľ ako jediná na trhu má integrovanú termokameru priamo v zornom poli masky. Táto inovácia poteší srdce každého zásahového hasiča kdekoľvek na svete.

MEMORIÁL VLADIMÍRA RUŽIČKU
MEMORIÁL VLADIMÍRA RUŽIČKU
MEMORIÁL VLADIMÍRA RUŽIČKU
MEMORIÁL VLADIMÍRA RUŽIČKU
PHYWE - EXCELLENCE IN SCIENCE (publikované: 02.08.2017)

Radi by sme Vás informovali, že KVANT je autorizovaným obchodným partnerom spoločnosti PHYWE na Slovensku. PHYWE je jeden z popredných svetových výrobcov a dodávateľov učebných pomôcok pre fyziku, chémiu, biológiu a aplikovanú vedu. PHYWE je vyhľadávaným partnerom hlavne na vysokých školách pre spoľahlivosť, inovácie, vysoký štandard spracovania a užívateľsky prívetivé produkty.
Jeho domovom je mesto Göttingen; mesto známe predovšetkým vďaka svojej univerzite založenej v roku 1737; mesto, ktoré sa môže pochváliť najväčším počtom nositeľov Nobelovej ceny v Nemecku.

PHYWE - EXCELLENCE IN SCIENCE
KONFERENCIA ADEPT 2017 V TATRÁCH (publikované: 28.06.2017)

Medzinárodná konferencia ADEPT 2017 sa konala19. - 22. júna 2017 v Hoteli Pieris***. Ten sa nachádzav mestečku Podbanské na hranici Vysokých a Západných Tatier. Piaty ročník medzinárodnej konferencie o pokroku v elektronických a fotonických technológiách (Advances in Electronic and Photonic Technologies - ADEPT 2017) bol zameraný na najnovšie výsledky výskumu a vývoja v oblasti nových materiálov, štruktúr, prvkov a systémov pre mikro/nano elektroniku, senzorické a fotonické riešenia.
Jej úlohou je spájať popredných expertov s novou generáciou mladých výskumníkov z univerzít ako aj inštitútov zainteresovaných vo vývoji vyspelých technológií. Túto konferenciu sme podporili a tešíme sa z toho, že aj takýmto spôsobom podporujeme novú generáciu mladých výskumníkov a zvyšujeme povedomie o našej spoločnosti.

KONFERENCIA ADEPT 2017 V TATRÁCH
KONFERENCIA ADEPT 2017 V TATRÁCH
KONFERENCIA ADEPT 2017 V TATRÁCH
Medzinárodný strojársky veľtrh (publikované: 30.05.2017)

V dňoch 23. - 26. 5. 2017 sme sa už tradične zúčastnili 24. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Veľtrhu sa tento rok na ploche 25 500 m zúčastnilo 428 vystavovateľov, keďže sa konal zároveň s 23. ročníkom medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS. Na výstave sme okrem iných odprezentovali aj náš nový produkt - Laser Traffic Counter – dopravný systém na vyhodnocovanie dopravných dát, meranie rýchlosti a on-line monitorovanie dopravy, rozpoznávanie typu vozidla, detekovanie zápchy, ... Táto technológia je založená výlučne na neinvazívnom spôsobe zberu dát pomocou optických a laserových detektorov. Nie sú potrebné žiadne zásahy do vozovky, upevní sa jednoducho na dopravnú značku. Výstavu hodnotíme pozitívne, pretože sme opäť po roku mali možnosť stretnúť našich obchodných partnerov a taktiež nadviazať nové obchodné vzťahy.

Medzinárodný strojársky veľtrh
Medzinárodný strojársky veľtrh
Celoslovenské zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska (publikované: 08.05.2017)

V dňoch 2. - 4. mája 2017 sa konalo v Starom Smokovci Celoslovenské zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska, na ktorom riaditelia z viac ako 300 základných škôl z celého Slovenska diskutovali a riešili aktuálne otázky týkajúce sa Národného programu výchovy a vzdelávania, návrhy na legislatívne zmeny a vypočuli si prednášky a referáty od pozvaných z MŠVVŠ SR, OZ PŠaV, NUCEM-u, ŠPÚ, MPC a ŠŠI.
Na akcii takéhoto rozsahu sme samozrejme, rovnako ako po minulé roky, nesmeli chýbať. Našu prezentačnú plochu reprezentovala veľkoplošná dotyková obrazovka s najnovším prírastkom do našej širokej palety produktov, softvérovým balíkom MozaBook.
Trojdňová akcia bola veľkým prínosom aj vzhľadom na nadchádzajúce prípravy projektových zámerov v rámci aktuálnej výzvy IROP pre základné školy. V kuloárových debatách sme sa stretli s desiatkami riaditeľov a riaditeliek, prebrali možnosti spolupráce a aktualizovali informácie týkajúce sa našej ponuky pre základné školy v rámci tejto výzvy.
Veríme, že naša účasť na tejto významnej akcii bola pre našu spoločnosť i školy, ktoré sa jej zúčastnili, prínosom.

Celoslovenské zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska
Celoslovenské zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska
Podporili sme ŠVK na UKF v Nitre (publikované: 02.05.2017)

Dňa 26. apríla 2017 sa na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre uskutočnil 3. ročník vedeckého podujatia Študentská vedecká konferencia 2017, kde sa so svojimi vedeckými prácami predstavili študenti bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia. Konferencia bola prvýkrát organizovaná ako spoločné podujatie dvoch fakúlt prírodných vied – FPV UKF v Nitre a FPV UMB v Banskej Bystrici.
Po slávnostnom otvorení konferencie dekanom FPV UKF v Nitre prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., nasledovala verejná prezentácia prác v sekciách: Biológia, Ekológia a environmentalistika, Geografia a regionálny rozvoj a Geológia a Odborová didaktika I (geografia, biológia a ekonomické predmety). Paralelne na FPV UMB v Banskej Bystrici sa konali prezentácie študentských prác v sekciách: Chémia / Matematika / Fyzika, Informatika a Odborová didaktika II (technická výchova, informatika, matematika, fyzika a chémia).
Na vyhodnotení konferencie prevzali autori najlepších prác z rúk dekana FPV UKF v Nitre diplom a hodnotné ceny, ktoré poskytli sponzori podujatia, medzi ktorými bola po druhýkrát aj naša spoločnosť KVANT spol. s r.o.

Podporili sme ŠVK na UKF v Nitre
Podporili sme ŠVK na UKF v Nitre
Podporili sme Fyzikálnu olympiádu 2017 (publikované: 14.04.2017)

Stalo sa už tradíciou, že KVANT každoročne podporuje Fyzikálnu olympiádu. Tento rok sa Celoštátne kolo FO uskutočnilo v dňoch 6. - 9. apríla 2017 v Žiline pod záštitou Dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD., rektorky Žilinskej univerzita v Žiline a prof. Ing. Pavla Špánika, PhD., dekana Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline, odbornej záštity Slovenskej komisie FO a krajskej komisie FO v Žiline a organizačnej záštity Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 28 súťažiacich, ktorí boli vybratí na základe výsledkov z nižších kôl.
Súťažiaci získali diplom podľa svojho umiestnenia a najúspešnejších 10 získalo od našej spoločnosti finančnú cenu po 100 €, taktiež spoločnosť KVANT finančne podporila aj tvorbu experimentálnej úlohy.
Z víťazov CK FO sa po nasledujúcom výberovom sústredení určia členovia reprezentačného družstva na 48. Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu (IPhO 2017) v Indonézii a na Európsku fyzikálnu olympiádu (EuPhO 2017) v Estónsku.

Podporili sme Fyzikálnu olympiádu 2017
Podporili sme Fyzikálnu olympiádu 2017
Výstava Prolight + Sound v Číne (publikované: 01.03.2017)

Prolight + Sound Guangzhou je najväčšia čínska výstava profesionálnej audio a osvetlovacej techniky, navštívi ju viac ako 60 000 návštevníkov z Číny a celého sveta. GETShow alebo Guangzhou Entertainment Technology Show má veľmi podobné zameranie ako PLS, dátumy konania boli taktiež veľmi blízko seba, a preto sme sa rozhodli vystavovať na oboch týchto podujatiach. Prvýkrát sme navštívili dve podobné výstavy na jednom mieste a boli sme príjemne prekvapení výbornou návštevnosťou. Taktiež bolo prvýkrát, že sme na čínskej pôde spojili svoje sily s firmou Pangolin. Veríme, že takto obohatený stánok je zaujímavejší pre návštevníkov.

Výstava Prolight + Sound v Číne
Výstava Prolight + Sound v Číne
SHELL EVENT (publikované: 24.02.2017)

Na firemnom evente spoločnosti Shell, ktorý prebehol v hoteli Hilton v Bratislave, sa nám podarilo realizovať veľmi zaujímavé a pokrokové veci. Bola to vydarená spolupráca viacerých oddelení našej firmy a množstva ďalších talentovaných ľudí. V našej réžii bola: Holografická projekcia, Interaktívna podlaha, Laserová show, 75m LED obrazovky P3.9

SHELL EVENT
SHELL EVENT
Poďakovali nám za zásluhy a rozvoj MLC (publikované: 13.02.2017)

Na začiatku roka 2017 uplynulo presne 20 rokov od zriadenia Medzinárodného laserového centra (MLC) ako priamo riadenej rozpočtovej organizácie MŠVVaŠ SR, orientovanej na výskum, využitie a aplikácie laserov v materiálových technológiách, nanotechnológiách a biofotonike.
Pri tejto príležitosti kolektív MLC zorganizoval 9. 2. 2017 slávnostný seminár venovaný tomuto výročiu. Seminár sa konal v Aureliu – zážitkovom centre vedy. Pri príležitosti tohto významného jubilea boli okrem kolektívu pracovníkov MLC ocenené významné osobnosti pamätnou plaketou k 20. výročiu MLC venovanou za aktivity a pomoc pri vzniku a rozvoji MLC. Medzi ocenenými bol aj KVANT a plaketu za zásluhy a rozvoj MLC prevzal za našu spoločnosť konateľ spoločnosti RNDr. Ľubomír Mach.

Poďakovali nám za zásluhy a rozvoj MLC
Poďakovali nám za zásluhy a rozvoj MLC
Prezentácia novej sady na konferencii v Banskej Bystrici (publikované: 06.02.2017)

Dňa 3. februára 2017 sa na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konala 5. národná konferencia Združenia učiteľov chémie. Na tejto konferencii sme pedagogickej verejnosti prezentovali s pozitívnym ohlasom kufríkové sady pre výučbu Chémie Malí Výskumníci, Prenosné chemické laboratórium a Ecolab.

Prezentácia novej sady na konferencii v Banskej Bystrici
Prezentácia novej sady na konferencii v Banskej Bystrici
Aj v roku 2016 sa nám podarilo vydať knihu (publikované: 02.01.2017)

Tesne pred Vianocami nás navštívila známa slovenská herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková, spolu s akademickou maliarkou Veronikou Gabčovou Lučeničovou, aby nám bližšie predstavili a podpísali svoje ďalšie autorské dielo, knihu pre deti, „Rozprávky o dievčinke Julke“. Knihu rozprávok a ilustrácií bolo možné vydať aj vďaka finančnej podpore SEA - Agentúry pre vzdelanie a vedu a Fondu talentovaných autorov v spolupráci so spoločnosťou KVANT.
Dievčinka Julka je zvedavá a milá, takmer dvojročná slečna, ale zároveň nezbedná a veľmi tvrdohlavá. Julka by si poriadne skomplikovala život, ak by sa neumúdrila a nepolepšila. Príbehy, ako Julka žiarlila na svoju sestričku Bertičku, ako nechcela mamu pustiť do práce, ako hovorila neslušné slová, ako sa nechcela pripútať v autosedačke, ako takmer prekazila Vianoce a ďalšie si prečítate v tejto milej knižke. Knižka je plná krásnych obrázkov, „slovíčkových gebuziniek“, otázok, úloh a dokonca obsahuje „knižkový ventilátor“.

Rozprávky o dievčinke Julke
JÁN PAVOL II. – Spomienka na 1. slovanského pápeža (publikované: 02.01.2017)

Krátko pred Vianocami sa v košickej Steel aréne uskutočnil koncert - multimediálne dielo, ktoré svojím námetom a spracovaním oživilo spomienky na milovaného pápeža. Vyše 130 umelcov, pozostávajúcich z 56-tich členov orchestra, 40-tich členov speváckeho zboru, 30 členného detského zboru a 4 sólistov, sprevádzali divákov viac ako dvojhodinovým putovaním po životných cestách Jána Pavla II.. Odzneli svetoznáme hudobne diela Mozarta, Pucciniho, Čajkovského či Verdiho, ako aj sólový a zborový spev. K tomuto audiovizuálnemu zážitku sme prispeli aj my prostredníctvom laser show a videoprojekcií.

JÁN PAVOL II. – Spomienka na 1. slovanského pápeža
JÁN PAVOL II. – Spomienka na 1. slovanského pápeža
Advent na hrade (publikované: 28.12.2016)

Od prvej adventnej nedele sa na Bratislavskom hrade spustila nová tradícia Advent na hrade. Počas predvianočných dní návštevníci mohli vidieť živý betlehem, hudobné vystúpenia a občerstviť sa tradičnými dobrotami. Atmosféru podujatia sme doplnili aj my, tematickými projekciami na fasádu hradu, zvnútra aj zvonka.

Advent na hrade
Advent na hrade
Advent na hrade
Advent na hrade
Juventus F.C. vs. A.S. Roma (publikované: 20.12.2016)

Juventus Turín hral 17.12.2016 zápas domáci zápas s AS Roma a my sme boli pri tom. Zobrali sme naše najsilnejšie lasery, osem kusov Spectrum 30W a zasvietili pre divákov počas polčasu Vianočnú show. Akcia bola veľmi náročná na set-up, najmä kvôli projekčnému uhlu a veľkosti štadiónu, ale všetko sme dobre zvládli. Po akcii nášmu tímu prišiel osobne poďakovať aj sám prezident futbalového klubu Juventus Turín. Túto show si prišiel pozrieť takisto aj manažment futbalového štadióna v Monaku a uchvátila ich natoľko, že nám ponúkli ďalšiu spoluprácu.

Juventus F.C. vs. A.S. Roma
Juventus F.C. vs. A.S. Roma
Bibliotéka a Pedagogika 2016 (publikované: 14.11.2016)

V dňoch 10.-13. 11. 2016 sme sa rovnako ako po minulé roky zúčastnili veľtrhu Bibliotéka/Pedagogika v bratislavskej Inchebe. Opäť sme potvrdili svoje vedúce postavenie na trhu ako jediný výrazný subjekt reprezentujúci časť venovanú učebným pomôckam.
Celá expozícia bola riešená formou workshopov, kde sa školáci aj učitelia mohli zoznámiť s našimi top produktami. Vyskúšať si mohli nácvik prvej pomoci, otestovať svoju zručnosť pri obrábaní dreva, spoznať fyziku hravou formou či oboznámiť sa s novinkami v interaktívnom vyučovaní. Široký sortiment zaujímavej didaktickej techniky zaujal nielen školákov a učiteľov, ale aj rodičov, ktorí vyslovili nádej, že sa takého učebné pomôcky dostanú aj reálne do škôl a škola sa tak stane pre deti oveľa príťažlivejšou a názornejšou.

Bibliotéka a Pedagogika 2016
Bibliotéka a Pedagogika 2016
Bibliotéka a Pedagogika 2016
Bibliotéka a Pedagogika 2016
Týždeň vedy a techniky – Veda netradične (publikované: 14.11.2016)

V daždivom počasí a predsa v tieni. Neďaleko mediálne známejšieho podujatia, ale mierne mimo hlavného prúdu. Kto chcel, prišiel priamo, kto sa zatúlal z „Bibliotéky a pedagogiky“, toho prekvapil nečakaný bonus.
Prezentačná časť „Týždňa vedy a techniky“ s názvom „Veda netradične“ sa 10. a 11. novembra 2016 rozložila svoj tábor v krajnom pavilóne B0, bratislavskej Incheby. Výstavný priestor nad „Expo klubom“ obsadili stánkové boxy vzdelávacích inštitúcií, výskumných ústavov i komerčných spoločností. Napriek silnej personálnej i technickej vyťaženosti viacerými podujatiami, nás reprezentovala dôstojná expozícia. Bok po boku s usporiadateľom podujatia, Centrom vedecko-technických informácií, sme vo vlastnej réžii predviedli hrajúci školský model Teslovej cievky, pretekárske vodíkové autíčko a spektrometer vlastnej výroby. Zaujímavý projekt „Preteky RC vodíkových áut“ pre Slovenskú republiku zabezpečuje SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu

Týždeň vedy a techniky – Veda netradične
Týždeň vedy a techniky – Veda netradične
Týždeň vedy a techniky – Veda netradične
ILDA ceny 2016 (publikované: 11.11.2016)

V americkom Baltimore prebehla v dátumoch od 7. do 10. novembra konferencia organizácie ILDA, na ktorú sme vyslali až štyroch členov nášho tímu.
Program zahŕňal rôzne technologické workshopy a semináre. Toto podujatie je významné aj kvôli výmene skúseností a utužovaniu vzťahov medzi jednotlivými spoločnosťami pracujúcimi v tomto odvetví. Program bol zavŕšený tradičným odovzdávaním ILDA cien pre najvýnimočnejšie laserové show uplynulého roka. Vďaka spoločnému úsiliu všetkých sme získali až päť prestížnych ocenení.

ILDA ceny 2016
ILDA ceny 2016
ILDA ceny 2016
World Education Bern 2016 (publikované: 10.11.2016)

V termíne 8. - 9. novembra 2016 sa naša firma zúčastnila na výstave World Education Days v Berne vo Švajčiarsku. Výstava venovaná učebným pomôckam sa organizuje pod záštitou Worlddidac Association každé dva roky a firma KVANT je jej pravidelným návštevníkom. Tento rok sa ju rozhodli uskutočniť namiesto Bazileja v hlavnom meste Švajčiarska – Berne.
Tento rok sme oslávili 20 rokov od našej prvej aktívnej účasti na svetových výstavách Worlddidac. Náš stánok, ako jediný zo Slovenskej republiky, patrí už tradične medzi najpútavejší a najnavštevovanejší. Pre návštevníkov sme pripravili aj zábavnú postrehovú hru a výhercovia sa mohli občerstviť dobrým slovenským nápojom.

World Education Bern 2016
World Education Bern 2016
World Education Bern 2016
Noc výskumníkov 2016 (publikované: 1.10.2016)

Neúprosný prievan letiaceho času prelistoval strany v kalendári, aby sa na moment zastavil na 30-tom septembri. Dni jubilejného, desiateho ročníka Európskej noci výskumníkov. Mala numerický prídomok 2016, s prívlastkom „Srdce a mozog slovenskej vedy“.
Niektoré veci sa menia, iné dlho zostávajú na konštantnej úrovni. To druhé platí pre našu účasť na podujatí v bratislavskej Starej tržnici. Invenčný technický, moderný technologický pilier, vystužený personálnym obsadením s empatickým vystupovaním a pridaná hodnota atraktívnych umeleckých produkcií KVANTu, dlhodobo držia vysokú latku spoločenskej úrovne i návštevnosti čoraz obľúbenejšej akcie.

Noc výskumníkov 2016
Noc výskumníkov 2016
Noc výskumníkov 2016
Noc výskumníkov 2016
Festival svetla 2016 (publikované: 25.9.2016)

Naše hlavné mesto zažilo v dňoch 22. - 24. 9. 2016 tri neopakovateľné noci, kedy boli významné dominanty Bratislavy oživené čarom povestí, rozprávok a legiend. O tento zážitok sa postaralo podujatie Festival svetla Bratislava 2016, ktorého usporiadateľom bola SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu. Jedným z hlavných partnerov bola spoločnosť KVANT. Cieľom tohto podujatia bolo nielen predstaviť moderné vedecko-technické technológie, ale aj pripomenúť si históriu Bratislavy.
Festival svetla bol určený pre všetkých obyvateľov mesta i jeho návštevníkov. Veríme, že sa nám podarilo vyzdvihnúť význam fotoniky – vedy a technológií pracujúcich so svetlom. Základom podujatia boli inštalácie, ktoré využívajú svetlo ako médium na sprostredkovanie vnemu, interakcie alebo zážitku. Inštalácie boli okrem umeleckého stvárnenia aj prostriedkom predstavenia inovatívnych firiem a zaujímavých technických riešení. Viac info na www.festivalsvetla.sk.

Festival svetla 2016
Festival svetla 2016
Festival svetla 2016
Vedecký veľtrh (publikované: 15.9.2016)

Dňa 14. septembra sme sa zúčastnili prvého ročníka podujatia Vedecký veľtrh 2016. Celé podujatie malo za cieľ hravou formou priblížiť vedu žiakom základných a stredných škôl, ale i dospelým.
Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, organizácie a firmy (medzi nimi aj KVANT a SEA), ktoré sa veľtrhu zúčastnili, vo svojich stánkoch prezentovali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote.

Vedecký veľtrh
Vedecký veľtrh
Podporili sme letný tábor na Zelenej vode (publikované: 1.8.2016)

Ako každý rok, aj tentoraz sme podporili Letný zraz vodákov, ktorý sa konal v termíne 1.-9.júla 2016 na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom a zúčastnilo sa ho 31 detí vo veku od 6 do 15 rokov.
Hlavnou aktivitou boli vodné športy ako jazda na kajaku, kanoe, windsurfing, plávanie, ďalej pešia turistika, volejbal, futbal a iné vodné a loptové hry. Po vykonaní športovej aktivity bolo potrebné doplniť energie a na to vynikajúco poslúžili aj naše čokoládky, o ktoré (ako môžete vidieť) bol veľký záujem.

Podporili sme letný tábor na Zelenej vode
Podporili sme letný tábor na Zelenej vode
Podporili sme letný tábor na Zelenej vode
Podporili sme letný tábor na Zelenej vode
Tábor FAJN 2016 v Aureliu (publikované: 16.7.2016)

V dňoch 11. – 15. júla 2016 sa v Nitre na Katedre fyziky FPV UKF organizoval už jedenásty ročník denného fyzikálneho tábora FAJN. Tento rok niesol tábor názov Voda naša fyzikálna. Deti sa venovali významu vody pre život a človeka. Oboznámili sa so znečisťovaním vody, zamerali sa na skúmanie fyzikálnych javov súvisiacich s vodou. V polovici tábora si mali možnosť vďaka spoločnosti KVANT urobiť výlet do Bratislavy do Aurelia - zážitkového centra vedy, kde si mohli pozrieť laserovú show, zahrať sa, zabaviť, niečo sa naučiť, a ukázať nám, že to všetko naozaj má zmysel.

Tábor FAJN 2016 v Aureliu
Tábor FAJN 2016 v Aureliu
Tábor FAJN 2016 v Aureliu
Tábor FAJN 2016 v Aureliu
DANUBE UP 2016 (publikované: 10.7.2016)

V dňoch 8. – 9. júla 2016 sme sa v rámci podujatia Európsky summit regiónov a miest ako „účinkujúci“ zúčastnili sprievodného programu na stánku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Celé podujatie sa nieslo v znamení vody ako elementu, ktorý spája a v tomto duchu sa niesli aj predvádzané exponáty a experimenty.

DANUBE UP 2016
DANUBE UP 2016
DANUBE UP 2016
VEDET - Vedecký deň detí (publikované: 4.6.2016)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa vysokoškolskí pedagógovia z Nitry rozhodli zorganizovať VEDET – Vedecký deň detí. Bol určený pre deti z materských škôl a žiakov prvého ročníka ZŠ z Nitry a okolia. VEDET sa uskutočnil 3. júna 2016 v priestoroch Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.
Firma KVANT, spol. s r.o. sa do tejto akcie zapojila ako jeden zo sponzorov a využili sme možnosť odprezentovať sa aj pred takýmto malým milým publikom. Pripravili sme si pre nich stôl plný zaujímavých vecí na vyskúšanie, poskladanie, ktoré môžu ich učitelia nájsť v našom katalógu učebných pomôcok a v pripravovanom katalógu pomôcok pre materské školy.

VEDET - Vedecký deň detí
VEDET - Vedecký deň detí
VEDET - Vedecký deň detí
Podporili sme matematickú súťaž PANGEA (publikované: 3.6.2016)

Dňa 2. júna 2016 sa v aule Stavebnej fakulty STU v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie výsledkov matematickej súťaže PANGEA. PANGEA je celoeurópska matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.
Matematická súťaž Pangea má podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na Slovensku je hlavným organizátorom spoločnosť Bystra Education, s.r.o. a riaditeľom súťaže pre Slovensko je Ali Yilmaz. Spoločnosť KVANT, spol. s r.o. bola hlavným partnerom súťaže.

Podporili sme matematickú súťaž PANGEA
Podporili sme matematickú súťaž PANGEA
Podporili sme matematickú súťaž PANGEA
Medzinárodný strojársky veľtrh 2016 (publikované: 28.5.2016)

Medzinárodný strojársky veľtrh 2016 V Nitre sa v termíne od 24.5. do 27.5.2016 uskutočnil 23. Medzinárodný strojársky veľtrh. Prvýkrát sa popri MSV uskutočnila výstava Aero-Expo 2016. Tento rok v Nitre vystavovalo vyše 320 vystavovateľov, medzi ktorými nechýbala ani firma KVANT, spol. s r.o.

Združenie ZŠ Slovenska (publikované: 7.5.2016)

V dňoch 4.-6. mája sme sa zúčastnili Celoslovenského zasadania pléna Združenia základných škôl Slovenska v Hornom Smokovci. Na trojdňovej akcii určenej pre riaditeľov a vedúcich pracovníkov základných škôl Slovenska sme prezentovali novinky – učebné pomôcky a funkčné modely zamerané na využívania alternatívnych zdrojov energie a interaktívne riešenie 3v1 ponúkajúce univerzálne využitie od materských škôl až po vysoké školy a mimoškolské zariadenia.

Združenie ZŠ Slovenska
Združenie ZŠ Slovenska
Mladý tvorca 2016 (publikované: 30.4.2016)

Mladý tvorca 2016 SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu sa v dňoch 26. - 29. apríla 2016 zúčastnila na celoštátnej predajno - prezentačnej výstave stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania v Nitre - Mladý tvorca. Zarovno s 24. ročníkom Mladého tvorcu tu už tradične prebiehal aj Veľtrh práce JobExpo, kde bolo ponúkaných vyše 30 tisíc pracovných miest u nás i v zahraničí. Študenti – mladí tvorcovia, mali možnosť predstaviť svoju tvorbu či už v podobe pekárenských a cukrárenských výrobkov, elektroniky, výrobkov z textilu, dreva, skla a pod. Svoju zručnosť tu predvádzali mladé kaderníčky, kozmetičky, krajčírky a pod.

Sponzorovali sme Celoštátne kolo Elektrotechnickej olympiády (publikované: 21.4.2016)

Dňa 20. apríla 2016 sa na Žilinskej univerzite pod záštitou prezidenta SR uskutočnilo finále Elektrotechnickej olympiády. Do súťaže sa zaregistrovalo 221 súťažných tímov z celého Slovenska, z ktorých sa desať najlepších prebojovalo cez dve kolá do celoštátneho finále. Hlavným cieľom olympiády, ktorú organizoval Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky v spolupráci s Elektrotechnickou fakultou ŽU, je propagácia elektrotechniky a zvýšenie atraktivity elektrotechnického vzdelávania.

Sponzorovali sme Celoštátne kolo Elektrotechnickej olympiády
Sponzorovali sme Celoštátne kolo Elektrotechnickej olympiády
Sponzorovali sme Celoštátne kolo Elektrotechnickej olympiády
Sponzorovali sme Celoštátne kolo Elektrotechnickej olympiády
Fyzikálna olympiáda 2016 (publikované: 18.4.2016)

Dejiskom celoštátneho kola 57. ročníka Fyzikálnej olympiády sa stala Banská Bystrica, kde sa v termíne 14. – 17.apríla 2016 stretlo 22 súťažiacich zo všetkých kútov Slovenska. Počas týchto štyroch dní riešili 4 teoretické úlohy a 1 experimentálnu úlohu. Tohtoročné celoštátne kolo sa konalo pod záštitou rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a dekanky FPV UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD. V Banskej Bystrici sme sa stretli s tými najlepšími žiačkami a žiakmi vo fyzike, akých pravdepodobne na Slovensku máme.

Spoločnosť KVANT tak ako minulý rok, aj tento rok patrila k najštedrejším sponzorom. Najväčšiu radosť mali prví desiati najlepší, ktorí od nás dostali finančnú odmenu. Taktiež sme prispeli na realizáciu sústredenia, na ktorom sa budú vyberať reprezentanti pre Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu, a aj na náklady spojené so samotnou Medzinárodnou fyzikálnou olympiádou.

Fyzikálna olympiáda 2016
Fyzikálna olympiáda 2016
Fyzikálna olympiáda 2016
Fyzikálna olympiáda 2016
Hydrogen Horizon Automotive Challenge (publikované: 16.4.2016)

Dňa 15.apríla 2016 sa v Prahe v priestoroch telocvične Strednej školy technickej konalo české a slovenské finále súťaže Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC), ktorej spoluorganizátorom bola aj firma KVANT. Jednalo sa už o druhý ročník medzinárodnej súťaže, ktorá propaguje informácie o obnoviteľnej energii ako súčasti moderného technického vzdelávania.

V Prahe boli tímy z Českej republiky a Slovenska, ktorí ale nesúťažia proti sebe. Najlepší z každej krajiny postupuje ďalej na celosvetové finále, ktoré je naplánované na 29.-30. apríla v St Martin de Boulogne vo Francúzsku.

Hydrogen Horizon Automotive Challenge
Hydrogen Horizon Automotive Challenge
Hydrogen Horizon Automotive Challenge
22. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu (publikované: 16.4.2016)

Konferencie sa zúčastnilo približne 280 riaditeliek a učiteliek z materských škôl Dňa 15.4.2016 sa v Bratislave konala Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou a 22. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu, ktorej sa zúčastnila aj firma KVANT. Konferencia sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera na tému: „Materská škola v prúde aktuálnych zmien“. Zúčastnilo sa jej približne 280 riaditeliek a učiteliek z materských škôl.

Študentská vedecká konferencia UKF Nitra (publikované: 14.4.2016)

Ocenení študenti Študentskej vedeckej konferencie Dňa 13. apríla 2016 sa na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre konal druhý ročník Študentskej vedeckej konferencie, kde sa so svojimi vedeckými prácami predstavili študenti bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia. Na spoločnom vyhodnotení konferencie prevzali autori najlepších prác od dekana fakulty prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., diplom a ceny, ktoré poskytli sponzori podujatia, medzi ktorými bola tento rok aj spoločnosť KVANT. Ocenení študenti navyše získajú odmenu vo forme mimoriadneho štipendia.

CONECO 2016 (publikované: 10.4.2016)

KVANT - tradičný vystavovateľ na veľtrhu CONECO V dňoch 6.-9.4.2016 sa v Inchebe uskutočnil veľtrh CONECO, ktorý každoročne prináša nové trendy v stavebníctve i v architektúre. Pod jednou strechou nájdete všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu – od stavebných materiálov, cez okná až po novinky v oblasti úspory energie a nových technológií. Ponuku dopĺňajú nové revolučné materiály, inteligentné elektroinštalácie a taktiež novinky v oblasti technológií.

Tak ako každý rok, aj tento rok sme hosťovali v stánku ZSPS – Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ktorého sme členom. Na stánku mala svoje čestné miesto aj SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu. SEA už tradične zbierala podpisy do Petície za podporu povinnej maturity z matematiky, zároveň prezentovala súťaže „Mladý filmový tvorca“ a „Viem, čím budem a prečo“. Okrem toho sa zamerala na spropagovanie nového projektu Ekologický čin roka, ktorý rozbehli v spolupráci s Modrou školou – organizáciou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Konferencia Učíme pre život 2016 (publikované: 21.3.2016)

Už 8. ročník tejto konferencie sa konal v Poprade, v hoteli Satel v dňoch 18.-20.marca 2016. Konferencia je určená predovšetkým učiteľom a riaditeľom škôl, ale je otvorená aj pre zástupcov odbornej verejnosti a študentom pedagogických smerov. Témou tohtoročnej konferencie bola „Prepojenosť“. Lebo byť osamelým bežcom nie je udržateľnou cestou pre žiadneho učiteľa a pre žiadnu školu. Našu prezentáciu sme zamerali na novinky alebo zaujímavé produkty v našej ponuke ako sú sada Obnoviteľná energia, Fyzikálne autíčko alebo Model vodovodného systému.

Otvorenie vedeckého centra v Žiline (publikované: 8.12.2015)

Dňa 7.12.2015 bolo slávnostne otvorené v Žiline Vedecké centrum a Vedecký park. Dodávku prístrojového vybavenia Vedeckého centra a nemalú časť Vedeckého parku realizovala spoločnosť Kvant.

OTVORENIE VEDECKÉHO CENTRA V ŽILINE/1
OTVORENIE VEDECKÉHO CENTRA V ŽILINE/2
Slávnostné otvorenie tandemového urýchľovača (publikované: 4.12.2015)

Dňa 3. 12. 2015 sme slávnostne otvárali Tandemový urýchľovač iónov, ktorý dodávala na Univerzitu Komenského spoločnosť Kvant. Je to unikátne zariadenie umožňujúce realizovať analýzy veľmi nízkych koncentrácii izotopov v prostredí a registrovať anomálie. Slávnostné otvorenie bolo za prítomnosti pána prezidenta Kisku, rektora Univerzity Komenského p. Mičietu, dekana FMFI UK p. Masarika, prof. Povinca a ďalších zástupcov MŠ, Univerzity a vedeckej obce. Ďakujeme všetkým v Kvante, ktorí sa podieľali na realizácii tohto prestížneho projektu, najmä Bohušovi Bohunickému, Martinovi Guldanovi a samozrejme aj ostatným ktorí pomohli s realizáciou projektu.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TANDEMOVÉHO URÝCHĽOVAČA /1
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TANDEMOVÉHO URÝCHĽOVAČA /2
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TANDEMOVÉHO URÝCHĽOVAČA /3
Noc výskumníkov 2015 (publikované: 30.9.2015)

Dňa 29. septembra 2015 sme pod heslom „Veda – ľahko a zábavne“ oslovili množstvo zvedavých i hravých návštevníkov na Noci Výskumníka 2015. Že prírodné vedy nie sú strašiakom, naopak, veľmi zábavné, sme predviedli v bohatej prezentácii. Od elektromagnetickej levitácie, cez malé roboty, vnútornú projekciu, 3D premietanie, lasery, optiku a vlnenie, infrasnímanie, elektronické hry na postreh i pamäť, až po atraktívne animačné štúdio. Rušný deň vedeckých prezentácií zavŕšila nočná tanečno-laserová show.

Noc výskumníkov 2015 /1
Noc výskumníkov 2015 /2
Noc výskumníkov 2015 /3
Vedecká konferencia CSTI 2015 (publikované: 10.9.2015)

V dňoch 7.–9.9.2015 sa v bratislavskom podhradí v priestoroch Slovenského národného múzea uskutočnila Vedecká konferencia CSTI 2015 (Conservation Science, Technology and Industry) s názvom Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva. Konferenciu organizovalo Slovenské národné múzeum a Slovenská technická univerzita. Na konferencii sa prezentovali najnovšie poznatky a pokroky konzervačnej vedy, ako aj možnosti použitia nových prístrojov a metód na výskum a analýzu kultúrnych pamiatok. Konferencie sme sa zúčastnili ako sponzor a vystavovateľ.

VEDECKÁ KONFERENCIA_CSTI 2015 /2
European Academy of forensic science 2015 (publikované: 12.9.2015)

Organizácia ENFSI (European network of forensic science institutes) v spolupráci s Kriminalistickým ústavom Praha zorganizovali medzinárodnú konferenciu Európska akadémia forenzných vied (European Academy of forensic science) v dňoch 6.-11. septembra 2015. Konferencia sa konala pod záštitou Ministra vnútra Českej republiky (Milan Chovanec) a prezidenta Českej Polície (Tomáš Tuhý). Česká oficiálna delegácia navštívila aj stánok spoločnosti Kvant, kde im bol predvedený systém Evidence2. Konferencie EAFS 2015 sa zúčastnilo 1050 delegátov z 39 krajín. Ide o najväčšiu odbornú kriminalistickú konferenciu v Európe. Semináre boli rozdelené do piatich tém: manažment forenzných laboratórií, budúcnosť vyšetrovania na mieste činu, trendy v tradičných kriminalistických metódach, elektronická evidencia dát, interpretácia vo forenznom skúmaní. V rámci odbornej prednáškovej časti sme prezentovali projekt cezhraničnej spolupráce medzi pohraničnými oblasťami Slovenska, Česka a Poľska vďaka ktorej náš EVIDENCE používajú kriminalisti už aj v Poľsku aj v ČR.

European Academy of forensic science /1
European Academy of forensic science /2
European Academy of forensic science /3
Workshop laserových technológií (publikované: 5.9.2015)

V dňoch 2. - 4.9. 2015 sa v priestoroch Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave konal „User Training Workshop on Light-Based Technologies“ organizovaný Fakultou prírodných vied UCM v Trnave a medzinárodným laserovým centrom v Bratislave v rámci projektu Laserlab Europe III. Vzhľadom na to, že tento rok je Medzinárodný rok svetla a technológií založených na svetle, workshop bol zameraný na predstavenie svetelných technológií a ich aplikácií v rôznych oblastiach vedy, hlavne na spektroskopiu, zobrazovanie, analýzu dát a praktickú implementáciu laserových technológií za účelom školenie nových používateľov z nových vedeckých komunít.

WORKSHOP LASEROÝCH TECHNOLÓGIÍ V TRNAVE /1
WORKSHOP LASEROÝCH TECHNOLÓGIÍ V TRNAVE /2
WORKSHOP LASEROÝCH TECHNOLÓGIÍ V TRNAVE /4
Magnetic measurements 2015 - magnetická konferencia (publikované: 30.8.2015)

V dňoch 26.-27. augusta 2015 sme sa zúčastnili na Medzinárodnej magnetickej konferencii Magnetic Measurements 2015 , ktorá sa konala v Košiciach. Naša spoločnosť sa na konferencii zúčastnila ako sponzor a vystavovateľ vo forme prezentácie. Ďalšie spoločnosti, ktoré vystavovali boli EDIS z Košíc, ELSO PHILIPS SERVICE z Trenčína, TESTE z Českej republiky a CHROMSPEC – SLOVAKIA zo Šale. Na konferencii sme mali možnosť stretnúť a spoznať množstvo zaujímavých ľudí zo Slovenska, Českej republiky, ako aj z rôznych kútov sveta ako napr. z Anglicka, Nemecka, Talianska či Mexika.

MAGNETIC MEASUREMENTS 2015_MAGNETICKÁ KONFERENCI /1
Fyzikálny tábor „FAJN“ (publikované: 24.7.2015)

V dňoch 13. – 17. júla sa v Nitre na Katedre fyziky FPV UKF v Nitre organizoval už desiaty ročník denného fyzikálneho tábora FAJN. Organizátorom tábora je občianske združenie VAU – Viac ako učenie. Keďže je to podľa detí najlepší fyzikálny tábor na svete, spoločnosť KVANT spol. s r.o. nemohla chýbať a podporila tento tábor vecnými cenami pre účastníkov. Nosná myšlienka tábora sa skrýva v samom názve FAJN – Fyzika Ako Ju Nepoznáme. Tento rok niesol tábor názov Fyzika v domácnosti. Deti skúmali klasické domáce práce, pričom sa sami učili zmerať výkon vysávača alebo chladničky. Cieľom tábora je rozvíjať tvorivosť detí a vytvárať pozitívny vzťah k prírodným vedám, hlavne k fyzike - netradičným spôsobom. V tomto tábore majú deti pocit, že sa hrajú, ale pritom sa v rámci hier aj učia a rozvíjajú svoju tvorivosť.

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2015 /1
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2015 /2
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2015 /3
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2015 /4
Majstri sveta v robotike aj vďaka nám! (publikované: 24.7.2015)

V dňoch 17.– 23. júla 2015 sa konal 19. ročník Majstrovstiev sveta v robotike – RoboCup 2015 v Hefei v Číne. Základnej školy na Tribečskej ulici v Topoľčanoch si vybojovali postup na MS v disciplíne robotický futbal až v dvoch kategóriách. Tím XLC Padawans sa v kategórii Soccer Light Weight Secondary umiestnil na 17. mieste a v súťaži supertímov - tím ST-LWS-01 /Brazília, Irán a Slovensko/ obsadil 4. miesto. Tím XLC sa v kategórii Soccer Open League umiestnil na 15. mieste a v súťaži supertímov – tím ST-OP-04 /Austrália, Čína, Portugalsko a Slovensko/ získal 1. miesto a titul World Champion. Ďalej získal cenu Best presentation za najlepšiu prezentáciu technickej a programovej funkčnosti robotov v danej kategórii a špeciálnu cenu Spirit of RoboCup Junior - naplnenie poslania a ducha tejto súťaže. Sme naozaj veľmi radi, že sme ako spoločnosť KVANT spolu so SEA – Agentúrou pre vzdelanie a vedu mohli podporiť účasť týchto šikovných študentov na takej dôležitej súťaži ako sú Majstrovstvá sveta v robotike a motivovať ich k ďalšej vedeckej činnosti a oni nám krásnym úspechom ukázali, že to naozaj malo zmysel.

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2015 /1
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2015 /2
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2015 /3
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2015 /4
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2015 (publikované: 30.4.2015)

Tak ako je už u nás zvykom, ani tento rok sme si nenechali ujsť príležitosť prezentovať našu firmu na 22.ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa konal v Nitre. MSV bol zameraný na podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú, alebo hľadajú technológie, nástroje či riešenia v oblasti vývoja služieb, či výrobných procesov v oblasti strojárstva, alebo naň nadväzujúcich odvetví.

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2015 /1
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2015 /2
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2015 /3
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2015 /4
Celoslovenská odborná konferencia 2015 (publikované: 18.4.2015)

Dňa 17. 4. 2015 sme sa ako zástupcovia firmy KVANT spol. s r.o. zúčastnili Celoslovenskej odbornej konferencie a 21. Snemu Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Šali.
Konferencia sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera na tému: "Prečo je pre dieťa materská škola dôležitá". Zúčastnilo sa jej približne 150 riaditeliek a učiteliek z materských škôl. Predstavili sme naše posledné dve novinky určené pre materské školy - Magic box a fyziku pre MŠ. Sme radi, že sa nám podarilo dostať sa do povedomia hneď na začiatku, a že môžeme začať budovať pevné základy pre ďalšiu komunikáciu.

Celoslovenská odborná konferencia 2015 /1
Celoslovenská odborná konferencia 2015 /2
Celoslovenská odborná konferencia 2015 /3
Celoslovenská odborná konferencia 2015 /4
Podporili sme Medzinárodnú projektovú súťaž škôl (publikované: 18.4.2015)

Medinárodná projektová súťaž škôl Asociácia učiteľov chémie Rakúska (VCÖ) vyhlasuje každé dva roky projektovú súťaž s cieľom podporiť experimentálnu výučbu chémie. V Rakúsku je najväčšou súťažou v rámci prírodovedných predmetov.
V školskom roku 2014/2015 bola hlavnou projektovou témou Chémia pre budúcnosť - udržateľné a efektívne využívané zdroje. Každá zapojená škola dostane na podporu realizácie projektu učebné pomôcky v hodnote cca 1.000 €. Do 13. ročníka súťaže sa okrem 194 rakúskych škôl zapojili aj 3 školy zo Slovenska, 4 školy z Nemecka, 2 z Maďarska a 1 škola zo Srbska. Vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie najlepších projektov sa uskutočnilo 9. apríla 2015 na 13. európskom kongrese učiteľov chémie v Innsbrucku.
Spoločnosť KVANT spol. s r.o. mala tú česť súťaž podporiť. Pripravili sme cenu pre najlepší projekt zo Slovenska. Dňa 17.4.2015 nás navštívil prezident VCÖ Dr. Ralf Becker, aby spolu s p. Machom, p. Sivákovou zo ŠPÚ a Doc. Garajovou z Katedry didaktickej chémie UPJŠ v Košiciach odovzdali p. Darákovej, zástupkyni Súkromnej základnej školy Sabinov, certifikát a finančný dar na nákup učebných pomôcok, za ich projekt, ktorý skúmal vplyv pracích prostriedkov na životné prostredie. Sme radi, že sme aj takto prispeli k podpore vzdelávania a výskumu medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku.

Konferencia DIDINFO 2015 (publikované: 18.4.2015)

Dňa 16. 4. 2015 sa firma KVANT spol. s r.o. zúčastnila na 21. ročníku konferencie s medzinárodnou účasťou o vyučovaní informatiky - DIDINFO 2015 v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa približne 90 učiteľov. Účastníkom konferencie sme predviedli naše posledné novinky - Magic box, systém Netboard Portable od spol. Nautilus a programovateľných robotov Artec Robotist.

Didinfo /1
Didinfo /2
Didinfo /3
Didinfo /4
Didinfo /4
Veľtrh CONECO 2015 (publikované: 30.3.2015)

Veľtrh CONECO 2015 V dňoch 25. - 28.3.2015 sa v Inchebe uskutočnil veľtrh CONECO, na ktorom SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s KVANTom vystavovali v stánku Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.
SEA vyhlásila 1. ročník súťaže "Mladý filmový tvorca" a 2. ročník súťaže "Viem, čím budem a prečo". Najmenší návštevníci si mohli v detskom kútiku vyskúšať mini animačné štúdio - nový produkt Kvantu. Vymodelovali si postavičky z plastelíny a tvorili s nimi svoje prvé animácie.
Krátke video o tom, ako sa animačné štúdio používa, si môžete pozrieť TU

Okrem spomínaných súťaží spustila SEA aj Petíciu za obnovu povinnej maturity z matematiky.
Veľtrh CONECO každoročne prináša aj nové trendy v stavebníctve i v architektúre. Pod jednou strechou nájdete všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu - od stavebných materiálov, cez okná až po novinky v oblasti úspory energie a nových technológií. Ponuku dopĺňajú nové revolučné materiály, inteligentné elektroinštalácie a taktiež novinky v oblasti technológií.

Fyzikálna olympiáda v Nitre 2015 (publikované: 16.3.2015)

V dňoch 12. - 15. 3. 2015 sa uskutočnilo v Nitre celoštátne kolo 56. ročníka fyzikálnej olympiády kategórie A, a ako býva naším dobrým zvykom, všade kde sa môžeme stretnúť s Fyzikou a jej podporou, či už vo vzdelávaní alebo vede a výskume, spoločnosť KVANT rozhodne nesmela chýbať...
Celoštátne kolo fyzikálnej olympiády kategórie A bolo tento rok pod záštitou prof. RNDr. Libora Vozára,CSc., dekana Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, Ing. Jordana Mandalova, riaditeľa Atómovej elektrárne Mochovce, odbornej záštity Slovenskej komisie FO a krajskej komisie FO v Nitre a organizačnej záštity Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže v Bratislave. Tento rok bol podľa organizátorov jedným z najlepších, čo sa týka úspešnosti riešiteľov. Úspešnými boli až 28 z celkové počtu 29 zúčastnených. Väčšina týchto talentovaných študentov má individuálny študijný plán prispôsobený ich aktivitám pri rozvíjaní svojho talentu, ale ako zaznelo z úst rečníkov pri slávnostnom odovzdávaní cien: "...nesmieme týmito talentmi mrhať a musíme nájsť spôsob, ako ich motivovať k tomu, aby na Slovensku zostali, alebo sa aspoň čo najskôr vrátili späť". Preto je dôležité podporovať naďalej prácu s mimoriadne talentovanými žiakmi jednak na úrovni škôl, jednak na celoštátnej a regionálnej úrovni poskytovaním účelových dotácií na túto činnosť.

Fyzikálna olympiáda v Nitre /1
Fyzikálna olympiáda v Nitre /2
Fyzikálna olympiáda v Nitre /3
Fyzikálna olympiáda v Nitre /4
Medzinárodné forenzné sympózium (publikované: 21.2.2015)

Spoločnosť Kvant sa v dňoch 17. až 20. februára 2015 zúčastnila 12-teho medzinárodného forezného sympózia. Uskutočnilo sa v Bratislave. Organizovali ho viaceré inštitúcie: Kriminalistický a expertízny ústav, Akadémie policajného zboru, Slovenská Technická Univerzita a Univerzita Komenského pod záštitou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Hlavnou témou bola prezentácia vedeckých výstupov z projektu Centra Excelentnosti, na ktorom participovali vyššie uvedené inštitúcie. Registrovalo sa 120 účastníkov z odbornej verejnosti z 12 krajín. Na sympóziu sa spoločnosť Kvant prezentovala prednáškou" CROSSBORDERFORENSIC INFORMATION EXCHANGE". V prezentačných priestoroch participovali oddelenie vývoju softwaru a oddelenie špeciálnej techniky. Účastníci mohli v našom stánku vidieť systém Evidence2 s novými modulmi Personal Data a iStorage a špeciálnu techniku pre forenzné riešenia, vrátane termovíznych kamier. Počas sympózia prebehli viaceré bilaterálne stretnutia s domácimi aj zahraničnými obchodnými partnermi.

sympozium/1
sympozium/2
sympozium/3
sympozium/1
sympozium/2
Na krste knihy "LEN TAK ZĽAHKA" (publikované: 21.2.2015)

Dňa 19.2.2015 sa v Hoteli Bratislava konal krst zbierky básní a ilustrácií "LEN TAK ZĽAHKA" autoriek Bibiany Ondrejkovej a Veroniky Gabčovej Lučeničovej, ktorá bola vydaná aj vďaka podpore firmy KVANT. Krstnými rodičmi boli Zuzana Tlučková, Diana Šilonová a Kamil Peteraj. Medzi účinkujúcimi nechýbali Eva Pavlíková, Michal Matejčík, Kevin Blaško a Niko Bánovský.

krst/1
krst/2
krst/3
krst/1
krst/2
Medzinárodné sympózium v regióne Aleksinac (publikované: 21.2.2015)

Zastupiteľstvo Srbskej Fyzikálnej Asociácie spolu s Vysokou Školou Poľnohospodárskou "Šumatovac," Technickou Univerzitou "Prota Stevan" a Fyzikálnou asociáciou Niš nás v januári pozvalo na III. Medzinárodné Sympózium v regióne Aleksinac. Sympózium zamerané na úroveň a pozíciu štúdia fyziky na stredných školách obsahovalo bohatý program s prednáškami a seminármi. Boli organizované aj výstavy rôzneho druhu a prezentácie študentských pokusov. Na sympóziu participovali univerzity z Ľubľany, Záhrebu, Rijeke, Podgorice a iné. Do Aleksinacu sme zapožičali našu sadu z geometrickej optiky GON. Sada bola vystavená medzi učebnými pomôckami. Organizátorka sympózia, pani Dojčilović nám láskavo poslala webovú stránku s fotografiami.
Tento rok je Medzinárodný rok svetla. Všetkým ľuďom na svete to má pripomenúť dôležitosť optických technológií pre našu budúcnosť a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Preto sa aj konferencia uberala týmto smerom a najlepšie práce z oblasti optiky boli odmenené a publikované v zborníku.

aleksinac/1
aleksinac/2
aleksinac/3
aleksinac/1
aleksinac/2
Školská exkurzia z Humenného (publikované: 8.12.2015)

Koncom januára k nám prišla exkurzia zo ZŠ z Humenného. Žiaci si mohli vyskúšať hneď niekoľko zaujímavých didaktických pomôcok – GON-ky (Geometrická Optika Názorne), Wimshurstov mostík, projekčný systém s možnosťou interaktívneho kreslenia, robotov s objektovým programovaním pohybov, či biofeedback Neurosky, David 3D skener alebo uši Necomimi. Exkurzia nás veľmi potešila hlavne prístupom a vynaliezavosťou detí.

skola_humenne/1
skola_humenne/2
skola_humenne/3
skola_humenne/1
skola_humenne/2
Prezentačný deň KVANTu na TECHNICKEJ UNIVERZITE vo ZVOLENE (publikované: 29.11.2014)

„Chcete riešiť projekty so spoľahlivým dodávateľom“ – pod týmto podtitulom sa 28.11.2014 uskutočnil prezentačný deň spoločnosti KVANT na Technickej univerzite vo Zvolene. Akcia sa uskutočnila v zasadačke rektorátu univerzity za účasti prorektora univerzity pre vedeckovýskumnú činnosť, dekanov Drevárskej fakulty, Fakulty ekológie a environmentalistiky, Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky a popredných funkcionárov katedier a akademickej obce univerzity. „Kvant spoľahlivý partner pre vedu a výskum“, bola téma prezentácie, v ktorej p. Mach predstavil firmu a širokú škálu produktov s osobitným zameraním na produkty vyvinuté a vyrábane v spoločnosti KVANT, ako aj na špeciálne zariadenia vhodné pre technickú univerzitu. „Komplexné riešenia projektov pre vedu a výskum“, bola téma druhej prezentácie KVANTu zameranej na komplexnosť riešení, spoluprácu pri príprave projektov, realizácii a riešení osobitých podmienok inštalácií. Súčasťou prezentácie boli aj zrealizované projekty, na ktorých bola vysvetlená škála služieb, ktoré sú v rámci realizácie poskytované zákazníkovi.

Prezentacny-den/1
Prezentacny-den/2
Prezentacny-den/3
Prezentacny-den/1
Prezentacny-den/2
Vision show (publikované: 29.11.2014)

Spoločnosť Kvant sa v novembri zúčastnila medzinárodnej výstavy Vision Show v nemeckom Stuttgarte. Ide o úzko špecializovanú výstavu zameranú na počítačové videnie a spracovanie obrazu, jedinú svojho druhu v Európe, ktorá sa koná pravidelne každý druhý rok. Prevažná časť návštevníkov sú odborníci z oblasti machine vision. Oddelenie vývoja softwaru tu prezentovalo tri zo svojich softwarových riešení – BulletScanner (Softwarovo-hardwarové riešenie, ktoré bolo vyrobené ako prototyp na podnet Kriminalisticko-expertízneho ústavu SR), SmartCity (Parkovací systém. Pomocou metód spracovania obrazu sa vyhodnocuje z dvoch kamier obsadenosť parkoviska), AmosStar – Kamerový systém na monitorovanie nočnej oblohy. Tento rok sa výstavy Vision 2014 zúčastnilo 432 vystavovateľov (z 31 krajín) a 8700 návštevníkov (z 56 krajín). Počas výstavy prebehli viaceré stretnutia s našimi obchodnými partnermi Allied Vision Technologies, Teledyne Dalsa, Tamron, Coherent...

Vision-show/1
Vision-show/2
Vision-show/3
Vision-show/1
Vision-show/2
Navštívila nás Bibiana Ondrejková (publikované: 29.11.2014)

Tesne pred Vianocami nás navštívila známa slovenská herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková, spolu s akademickou maliarkou Veronikou Gabčovou, aby nám bližšie predstavili a podpísali svoje prvé spoločné autorské dielo „Len tak zľahka.“ Inšpiratívnu zbierku básní a ilustrácií bolo možné vydať aj vďaka finančnej podpore firmy KVANT.

bibiana/1
Slovak Gold (publikované: 14.11.2014)

Každoročne nadácia „Slovak Gold“ www.slovakgold.sk udeľuje ocenenie najúspešnejším slovenským výrobkom. Tento rok sa spoločnosť Kvant stala držiteľom naraz až dvoch ocenení. V kategórii špecifické produkty sme získali ocenenie za „Laserovú geometrickú optiku“ a v kategórii služby sme získali ocenenie „Návrh a realizácia laserových a multimediálnych show.“ Ďakujeme všetkým kolegom z Oddelenia výroby a exportu za ocenenie „SLOVAK GOLD“ a samozrejme všetkým, ktorí svojou prácou a podporou prispievajú k úspechu našej spoločnosti.

Videozáznam z odovzdávania ocenení bol vysielaný na STV2 dňa 13.11.2014 o 20:00. Môžete si ho pozrieť aj v archíve: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7002/52582 / od 38:37 min. záznamu preberá ocenenie Ľubomír Mach, od 46:42 min. záznamu preberá ocenenie Pavol Kubošek /

slovakgold/1
slovakgold/2
slovakgold/3
slovakgold/4
slovakgold/5
Interbeauty 2014 (publikované: 13.11.2014)

Zúčastnili sme sa na podujatí INTERBEAUTY 2014 spolu s našim partnerom LYMFOCENTRUM. Viac informácií v samostatnom článku.

Noc výskumníkov 2014 (publikované: 5.10.2014)

Ako technologický partner podujatia sme sa zúčastnili na Noci výskumníkov 2014. Viac informácií v samostatnom článku.

Napísali o nás: Success story (hnonline.sk) (publikované 30.7.2013)

Firma Kvant dnes svojimi laserami boduje po celej Európe, ale aj v Ázii. Článok si môžete prečítať priamo na webe hnonline.sk

Ocenenie KVANT v Astane (publikované 30.5.2013)

Hlavné ocenenie najpútavejšej expozície získala spoločnosť Kvant z Bratislavy. Spoločnosť vystavovala moderné laserové a spektrometrické prístroje a súpravy. Viac informácií v samostatnom článku

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk