www.kvant.sk
„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“
www.kvant.sk
 

Zdravotnícka technika

V oblasti zdravotníckej techniky ponúkame široký sortiment laserov www.laser.sk, prístroje na fyzikálnu terapiu, fototerapiu www.ledlight.sk a diagnostické ultrazvukové prístroje a prístroje ako mikroskopy, kolposopy www.mikroskopy.sk, spektrometre a systémy pre laboratórne spracovanie informácii – www.lims.sk /Laboratory Information Management System/.

Súvisiace stránky

www.laser.sk - lasery a fyzikálna terapia pre zdravotníctvo a kozmetiku
www.ledlight.sk - LED terapia, fototerapia a fyzykálna terapia pre zdravotníctvo a kozmetiku
www.mikroskopy.sk - mikroskopy pre dermatológiu, urológiu a iné aplikácie
www.lims.sk – Laboratórne Informačné Riadiace Systémy

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk