www.kvant.sk
„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“
www.kvant.sk
 

Vývoj softvéru

Ponúkame Vám produkty v oblasti vývoja softvéru na analýzu obrazu pre oblasť mikroskopie, merania, kontroly kvality www.dip.sk a dopravných aplikácií www.visionsystems.sk. V oblasti laboratórnych informačných systémov realizujeme dodávky informačných systémov pre správnu laboratórnu prax - www.lims.sk. Ponúkame taktiež vývoj aplikácii na kľúč podľa Vašich požiadaviek pre Vaše systémy a aplikácie.

Súvisiace stránky

www.dip.sk - digitálne spracovanie obrazu , meranie
www.visionsystems.sk - softvérové riešenia, meranie
www.lims.sk – Laboratórne Informačné Riadiace Systémy
www.kamery.sk - kamery pre priemysel, meranie, vedecké aplikácie

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk