Knižničný evidenčný výpožičný systém LETTERA


DATABÁZA TITULOV
Systém poskytuje možnosť vyhľadávať podľa mena autora, názvu titulu alebo ISBN a ľahko pridať titul do vlastnej knižnice z databázy viac ako 200 000 titulov s predvyplnenými údajmi
(autor, názov, ISBN, náhľad obálky, anotácia). Obsahuje tituly predávané na Slovensku. Ak sa v databáze titul nenachádza, titul je možné pridať do vašej knižnice manuálne alebo importom XLS.

KATALOGIZÁCIA
Pri ukladaní titulu systém kontroluje vyplnenie povinných polí. Každý titul môže byť vybavený svojim čiarovým kódom/QR kódom, ktorý sa využije v automatizovanom výpožičnom protokole a pri ďalšej manipulácii s knižným titulom. Klasickým variantom tlačeného výstupu je katalogizačný lístok. Prácu s modulom akvizícia a katalogizácia zastrešuje režim nastavenia a definície používateľov a ich práv.

AKVIZÍCIA
Pri vytváraní objednávky je možné vybrať požadované tituly podľa vlastných zadaných podmienok. Objednávky sú prepojené s portálom Knižný fond (www.knizny-fond.sk). Systém zároveň sleduje termíny plnenia dodávok kvôli prípadným urgenciám. Kedykoľvek je k dispozícii celá história objednávok vrátane čísel dokladov a finančných čiastok. Pri následnej katalogizácii je automaticky použitý záznam z objednávok.

VÝPOŽIČNÝ PROTOKOL
Systém rieši evidenciu čitateľov a výpožičiek. Samozrejme plne využíva technológie čiarového kódu / QR kódu. Jeho súčasťou je aj správa databázy používateľov. Čitateľov aj dokumenty je možné rozdeliť do rôznych kategórií a každá kategória môže mať vlastné nastavenie na dĺžku výpožičky. Po prekročení dĺžky systém automaticky odošle upomienku. Uchováva aj kompletnú históriu služieb čitateľovi (záznamy o dátumoch vrátenia dokumentov, upomienky a rezervácie). K dispozícii je komplexná štatistika, ktorá mimo iných zahrňuje štatistický výkaz, denník a rebríček najžiadanejších titulov.

WWW KATALÓG
Systém umožňuje ON-LINE vystavenie databázy titulov knižnice pre registrovaných návštevníkov knižnice. Modul sa dá nakonfigurovať tak, aby umožnil používateľovi napr. pohľad na svoje používateľské konto alebo urobiť rezerváciu titulu.