Baner

3. ročník Medzinárodnej konferencie 3D ZOBRAZOVANIE A MERANIE

Nezisková organizácia SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu už po tretíkrát zorganizovala Medzinárodnú konferenciu 3D MERANIE A ZOBRAZOVANIE tentokrát na tému: Moderné bezkontaktné merania v priemyselnej praxi. Konferencia sa uskutočnila v našich priestoroch spoločnosti KVANT spol. s r.o. – jedného z hlavných partnerov konferencie.

Konferencia trvala dva dni, počas ktorých prebiehali prednášky prinášajúce odborné informácie a prehľad o aktuálnom využívaní 3D merania v priemysle. Medzi najzaujímavejšie prednášky patrilo využitie embedded systémov v oblasti spracovania obrazu za použitia moderných Nvidia modulov TX2, Jetson, Xavier a vysokorýchlostné 3D skenovanie pomocou laserovej profilometrie.

Hlavnými partnermi okrem KVANTu konferencie boli kanadská spoločnosť 3D LMI Technologies, nemecká spoločnosť ALLIED VISION Technologies a spoločnosť KVANT spol.s.r.o., ktorí spolu s ďalšími partnermi obohatili konferenciu svojou aktívnou účasťou i vystavenými zariadeniami.

Vysokú úroveň konferencie pomohli svojimi prednáškami zabezpečiť aj odborníci z akademickej pôdy: Medzinárodné laserové centrum, Slovenská technickej univerzita, Žilinská univerzita, Vysoké učení technické v Brně.