Baner

Projekty

Vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, sa v našej spoločnosti realizuje projekt s názvom Rozvoj zručností na podporu trhu práce v spoločnosti KVANT spol. s r.o., ktorý si kladie za cieľ zvyšovanie a rozvoj zručností zamestnancov. Tento projekt prebieha v období 2/2023 – 11/2023.

Kód projektu v ITMS2014+ :  312081CPB2