Baner

Lasery a optika

Výroba a distribúcia laserových systémov patrí medzi hlavné aktivity spoločnosti. Dodávame lasery pre rôzne oblasti použitia ako je meranie, obrábanie materiálov, zdravotnícka technika, priemyselné, vedecké a výskumné aplikácie.

Ponúkame optické prístroje pre rôzne oblasti merania, kontroly kvality, vedy, výskumu, ďalej optické prístroje ako spektrometre, kamery, mikroskopy a iné.

V oblasti zdravotníckej techniky ponúkame široký sortiment laserov, prístroje na fyzikálnu terapiu, fototerapiu a diagnostické ultrazvukové prístroje a prístroje ako mikroskopy, kolposopy, spektrometre a systémy pre laboratórne spracovanie informácii /Laboratory Information Management System/.

Súvisiace stránky