Baner

Meracia technika

V oblasti meracej techniky ponúkame štandardné meracie prístroje, a taktiež špeciálne prístroje pre oblasť forenznej techniky, bezpečnostné systémy i špičkové systémy pre oblasť vedy a výskumu napríklad
nanotechnológie, spektrometrické systémy i systémy v oblasti jadrovej fyziky podľa požiadaviek zákazníkov.Ponúkame i vývoj a realizácie meracích systémov podľa Vašich požiadaviek.

Súvisiace stránky