Baner

Didaktická technika distribúcia

Na domácom trhu ponúkame kompletnú ponuku didaktickej techniky pre ZŠ, SŠ a VŠ cez portál skola.sk. Ponúkame didaktickú techniku pre oblasť fyziky, chémie, biológie, matematiky… Taktiež ponúkame pre školy prezentačné vybavenie ako projekčnú techniku, interaktívne tabule, hlasovacie systémy , vzdelávací softvér a iné…

Pre vzdelávacie účely ponúkame i vnútorné vybavenie nábytkom, tabuľami, lavicami, vybavenie ául a prednáškových miestností.

Súvisiace stránky