Baner

Podporované projekty

Spoločnosť KVANT spol. s r. o. podporuje priamo alebo prostredníctvom iných neziskových organizácií rozvoj vzdelávania a vedy na Slovensku.

Hlavnými oblasťami podpory sú:

 

Podporované projekty:

www.vedomostne-ostrovy.sk

http://www.vedeckyveltrh.sk/

https://www.nocvyskumnikov.sk

https://www.astrofilm.sk/