Baner

KDE NÁS MÔŽETE STRETNÚŤ

14th International Conference on Solid State Chemistry 2020 – PRESUNUTÉ

jún 2021 TNUNI, Trenčín – web: https://funglass.eu/ssc2021/

International Engineering Fair 2020 – PRESUNUTÉ

13. – 17. september 2021 Brnianske výstavisko, Brno – web: https://www.bvv.cz/en/msv/