Baner

ASTROFILM

V dňoch 13. a 14. októbra 2020 sa v Piešťanoch konal, aj keď v skrátenej verzii kvôli pandemickej situácii , už 14. ročník medzinárodného filmového festivalu Astrofilm.
Jeho tohtoročná téma bola 30. výročie existencie a prevádzky Hubblovho vesmírneho teleskopu. Naša spoločnosť bola aj tento rok už tradične sponzorom aj vystavovateľom.

Predstavili sme opäť niečo nové a dokonca aktuálne k danej tematike – dva nové typy pracovných výkresov s ďalekohľadmi ako nadstavbu sady Geometrická optika názorne pre potreby astronomických krúžkov, planetárií a hvezdární.
Naša expozícia zobrazovala históriu vývoja ďalekohľadov, resp. teleskopov (Galileov, Keplerov, Newtonov a Cassegrainov). Ďalšou novinkou bola aktualizácia exponátu Pexeso až na 3 nové úrovne hry – planéty slnečnej sústavy, súhvezdia a kozmonautiku (vesmírne dopravné prostriedky a družice). Astronomickí vedeckí pracovníci sa zaujímali hlavne o spektrometer Spectra a jeho možnosti uplatnenia pri meraní spektier hviezd. Aj napriek kapacitným obmedzeniam a hygienickým opatreniam, ku ktorým sme prispeli aj inštaláciou bezkontaktného systému merania telesnej teploty FaceScan, bola naša účasť na podujatí z hľadiska ďalšej spolupráce so slovenskou astronomickou obcou určite dôležitá.