Baner

DIDFYZ 2019

V dňoch 9.-12. októbra 2019 sa v hoteli Bohoty v Terchovej konal 21. ročník medzinárodnej konferencie didaktiky fyziky DIDFYZ 2019 – Formovanie prírodovedného obrazu sveta v 21. storočí. Konferenciu každé dva roky organizuje Katedra fyziky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením VIAC AKO UČENIE. Po dlhých rokoch sme sa tejto konferencie zúčastnili aj my s prezentáciou našich produktov. Konferencia DIDFYZ patrí medzi didaktické konferencie s najbohatšou históriou v Európe (42 rokov organizovania konferencie). Zámerom konferencie je prezentovanie vedeckých výsledkov a ich implementácia do praxe. Recenzovaný zborník prednášok a príspevkov z konferencie v tlačenej verzii je publikovaný v anglickom jazyku v AIP (American Institute of Physics) Publishing.