Baner

Konferencia 3D meranie a zobrazovanie – 4. ročník

Nezisková organizácia SEA – Agentúra pre vedu a vzdelávanie už štvrtý rok zorganizovala Medzinárodnú konferenciu 3D merania a zobrazovania. Konferencia sa uskutočnila opäť v priestoroch jedného z hlavných partnerov konferencie, v KVANTe na Odborárskej 21.

Konferencia trvala dva dni, začalo to registráciou a raňajkami 16. októbra 2019 o 9:00. Následne pokračoval rad odborných prednášok, ktoré prinášali odborné informácie a prehľad o aktuálnom využívaní 3D merania v priemysle aj doprave.

Hlavnými partnermi konferencie boli TESCAN ORSAY HOLDING a. s., Expert_for_3D_Landscape, spol. s. r. o. a spoločnosť KVANT spol. s. r. o., ktorí spolu s ďalšími partnermi obohatili konferenciu svojou aktívnou účasťou, prednáškami i vystavenými zariadeniami a prístrojmi s možnosťou vyskúšania ich možností.