Baner

Medzinárodná vedecká konferencia a workshop

V dňoch 20. 6. – 22. 6. 2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie spojenej s workshopom: Laserlab User training workshop on Time-resolved technologies, ktorá sa uskutočnila v Biotechnologickom a biomedicínskom centre Akadémie vied ČR a Karlovej Univerzity vo Vesteci pri Prahe v Českej republike. Konferencia a workshop sa zamerali na propagáciu časovo rozlíšených technológií a ich aplikácií v medicíne, biológii, chémii, materiálových a senzorických vedách so zameraním najmä na časovo rozlíšenú spektroskopiu, zobrazovanie, pokročilú mikroskopiu a tomografiu, ako aj analýzu dát a praktické implementácie.