Baner

Medzinárodná vedecká konferencia ZEM V PASCI? 2018

Po dvoch rokoch sme sa znovu zúčastnili medzinárodnej konferencie Zem v pasci?: Analytické metódy v požiarnom a environmentálnom inžinierstve, ktorú organizovala Katedra protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Uskutočnila sa v dňoch 23. – 25. mája 2018 v Hodruši – Hámre v peknom hoteli Salamandra. Cieľom podujatia bolo poskytnúť priestor vedeckej a odbornej verejnosti na prezentáciu najnovších výsledkov výskumu v oblasti aplikácií analytických metód v bezpečnostnom, environmentálnom a požiarnom inžinierstve.