Baner

VÝSTAVA AGROKOMPLEX 2023

Po viac ako 10 rokoch sme sa znova prihlásili na výstavu Agrokomplex. Náš vývoj elektronického pastiera pomocou technológie GPS navigácie pohybujúcich sa objektov prešiel úspešným prototypovým testovaním v Partizánskej Ľupči. Rozhodli sme sa otestovať záujem odbornej verejnosti priamo na výstave Agrokomplex v Nitre. Výstava sa konala od 17.8. do 20.8. a zistili sme, že výstava ukázala veľký záujem odbornej a laickej verejnosti.

Vzhľadom na to, že dnes je veľký nedostatok pastierov, bol záujem o elektronického pastiera veľmi veľký. Umožňuje obsluhe zaznamenať pohybujúce sa objekty mimo definovanej zóny a v prípade potreby riešiť situáciu výjazdom. Okrem produktu sme prezentovali aj prístroje z Oddelenia laboratórnej techniky – boli predstavené mikroskopy určené pre rôzne odvetvia agrorezortu a potravinárskeho priemyslu.