Baner

Výstava MMCO – 2018 v Moskve

V dňoch 18. – 21. apríla 2018 sa v Moskve konala najvýznamnejšia výstava edukačných pomôcok v Rusku- MMCO – 2018 (Московского международного салона образования – Moscow International Education Fair 2018).

Vystavovali sme v stánku nášho partnera Inenergy. V Rusku sa venuje veľká pozornosť vzdelávaniu. V každom regióne sa budujú strediská vzdelávania KVANTória, ktoré budú k dispozícií pre študentov na rôzne experimenty či vzdelávacie aktivity s najmodernejším vybavením. Týchto KVANTórií má byť viac ako 700 a my máme záujem, aby v každom tomto edukačnom zariadení boli zastúpené aj naše spektrometre, či názorné pomôcky na výučbu geometrickej či vlnovej optiky a laserové súpravy.