Baner

Výstava MMCO Moskva 2019

V dňoch 10 – 13. apríla 2019 sme sa opäť aktívne zúčastnili výstavy edukačných pomôcok v Rusku – MMCO – 2019 ( М о с к о в с к о г о м е ж д у н а р о д н о г о с а л о на образования – Moscow International Education Fair 2019).

Vystavovali sme v stánku nášho partnera Inenergy. Tohtoročným trhákom v našej časti stánku bol LaserCom 3 – zariadenie na analógový (audio, video) a digitálny (prenos dát z PC do PC) prenos pomocou laserového lúču. Denne sa pri stánku zastavilo veľa návštevníkov, ktorí mali veľký záujem o naše výrobky. Momentálne pokračujeme v spolupráci s našim ruským partnerom na príprave školských projektov, ktorých súčasťou budú aj naše výrobky. Tento rok už návštevníci vyskúšali výhody a jednoduchú prácu pri riešení nami pripravených úloh s našimi sadami na geometrickú optiku GON v rámci sprievodného programu Master Class. Vďaka tejto výstave sme spoznali a priniesli na Slovensko ďalšieho výrobcu edukačných pomôcok ALLNET a ich produkt Brick ‚R‘ Knowledge.