Baner

Workshop o spektrometrii a spektroskopii v Trnave

V dňoch 9. až 11. septembra 2019 sa v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konal workshop pre zahraničných doktorandov a mladých vedcov, zameraný na multimodálne optické zobrazovanie – metódy vizualizácie a rekonštrukcie bunkových štrukturálnych sietí. Cieľom bolo zobrazovanie bunkových sietí v troch dimenziách. Išlo o grant EU EuroCellNet COST action (CA 15214), ktorý bol organizovaný Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave a Fakultou prírodných vied UCM v Trnave. Súčasťou workshopu boli aj praktické tréningy a cvičenia pre 25 mladých vedcov. Spomedzi piatich firiem ako napríklad Carl Zeiss (GER) a Becker&Hickl (GER) sme nechýbali ani my.