www.kvant.sk
„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“
www.kvant.sk
 

Lasery a optika

Výroba a distribúcia laserových systémov www.lasery.sk patrí medzi hlavné aktivity spoločnosti. Dodávame lasery pre rôzne oblasti použitia ako je meranie, obrábanie materiálov, zdravotnícka technika, priemyselné , vedecké a výskumné aplikácie.

Optické prístroje www.optika.sk pre rôzne oblasti merania, kontroly kvality, vedy, výskumu. Ponúkame optické prístroje ako spektrometre www.spectrometer.sk, kamery www.kamery.sk, mikroskopy www.mikroskopy.sk a iné.

Súvisiace stránky

www.lasery.sk - lasery, laserová technika
www.optika.sk - optika, vybavenie optických laboratórií
www.spectrometer.sk - spektrometre, spektrometrické merania
www.kamery.sk - kamery pre priemysel, meranie, vedecké aplikácie
www.mikroskopy.sk - mikroskopy, meranie

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk