www.kvant.sk

„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“

www.kvant.sk
 

Laserové show

Realizujeme vývoj a výrobu laserových systémov pre oblasť reklamy, umenia a zábavného priemyslu – www.kvantlasers.sk. Spolupracujeme s viacerými spoločnosťami /Cambridge Technologies, Pangolin systems, Coherent, Jena…/ pri vývoji laserových scanovacích systémov. Taktiež zabezpečujeme realizáciu projektov a kultúrnych a spoločenských akcií s vlastnou technikou formou prenájmu.

Novinky

Združenie ZŠ Slovenska
Zúčastnili sme sa Celoslovenského zasadania pléna Združenia ZŠ Slovenska v Hornom Smokovci.

Mladý tvorca 2016
Celoštátna predajno-prezentačná výstava SOŠ a stredísk praktického vyučovania

Elektrotechnická olympiáda 2016
Hlavným cieľom olympiády je propagácia elektrotechniky a atraktivity elektrotechnického vzdelávania.

Fyzikálna olympiáda 2016
Spoločnosť KVANT tak ako minulý rok, aj tento rok patrila k najštedrejším sponzorom.


Viac z aktualít o spoločnosti KVANT nájdete v sekcii Novinky

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk