www.kvant.sk

„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“

www.kvant.sk
 

Laserové show

Realizujeme vývoj a výrobu laserových systémov pre oblasť reklamy, umenia a zábavného priemyslu – www.kvantlasers.sk. Spolupracujeme s viacerými spoločnosťami /Cambridge Technologies, Pangolin systems, Coherent, Jena…/ pri vývoji laserových scanovacích systémov. Taktiež zabezpečujeme realizáciu projektov a kultúrnych a spoločenských akcií s vlastnou technikou formou prenájmu.

Novinky

Fyzikálna olympiáda 2016
Spoločnosť KVANT tak ako minulý rok, aj tento rok patrila k najštedrejším sponzorom.

H2AC
Druhý ročník medzinárodnej súťaže, ktorá propaguje informácie o obnoviteľnej energii ako súčasti moderného technického vzdelávania.

22. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu
Konferencia na tému: „Materská škola v prúde aktuálnych zmien“.

Konferencia Učíme pre život 2016
Témou tohtoročnej konferencie bola „Prepojenosť“.


Viac z aktualít o spoločnosti KVANT nájdete v sekcii Novinky

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk