www.kvant.sk

„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“

www.kvant.sk
 

Laserové show

Realizujeme vývoj a výrobu laserových systémov pre oblasť reklamy, umenia a zábavného priemyslu – www.kvantlasers.sk. Spolupracujeme s viacerými spoločnosťami /Cambridge Technologies, Pangolin systems, Coherent, Jena…/ pri vývoji laserových scanovacích systémov. Taktiež zabezpečujeme realizáciu projektov a kultúrnych a spoločenských akcií s vlastnou technikou formou prenájmu.

Aktuality

Fyzikálna olympiáda 2018
Spoločnosť KVANT opäť prispela k prestíži tohto podujatia a podporila mladých talentovaných ľudí zaujímajúcich sa o fyziku.

Učíme pre život
V Poprade, v marci tohto roku, sa konal už desiaty ročník trojdňovej konferencie pre moderných učiteľov Učíme pre život.

Cestná konferencia 2018
V dňoch 27. - 28. marca 2018 sme sa zúčastnili odborného podujatia pod názvom „Cestná konferencia 2018“.

LASER TRAFFIC COUNTER
Jedinečné autonómne zariadenie svojho druhu, ktoré vyvinula naša spoločnosť KVANT.

Viac si môžete prečítať v sekcii Aktuality

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk