www.kvant.sk
„KVANT - riešenie vašich úloh a projektov“
www.kvant.sk
 

Podporované projekty

Spoločnosť Kvant podporuje priamo alebo prostredníctvom iných neziskových organizácii rozvoj vzdelávanie a vedy na Slovensku.

Hlavnými oblasťami podpory sú:

  • Vydávanie kníh a publikácii
  • Podpora vedeckých seminárov a konferencií
  • Podpora účasti slovenských vedeckých pracovníkov na medzinárodných konferenciách
  • Podpora súťaží najmä ŠVOČ a SOČ
  • Podpora iných aktivít
  • Noc výskumníkov 2013

OFF_FESTIVAL BRATISLAVA, ktorý sa konal v dňoch 7. - 21. 11. 2014, funguje ako alternatívna platforma pre mladých a začínajúcich umelcov v oblasti fotografie. Tento rok sa konal jeho piaty ročník s viac ako 20 výstavami a sprievodnými podujatiami, zahŕňajúcimi umelcov z celého sveta. 

  

HACKATHON SNGprebiehajúci v dňoch 28. - 29. 11. 2014 bol prvým z podujatí, kde sa stretli programátori, grafickí dizajnéri, zvukoví majstri a ďalší kreatívci, aby počas 24 hodín navrhli a vytvorili projekt s využitím dát SNG. Galéria uchováva a vystavuje výtvarné umenie nielen v jeho materiálnej, ale aj digitálnej podobe. Digitálne zbierky sú postupne otvárané verejnosti s cieľom vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí ich budú tvorivo využívať, alebo pomôžu pri vývoji digitálnych služieb. Spoluprácu so SNG prevzalo za spoločnosť KVANT oddelenie špeciálnej techniky.

  

Podpora súťaží, olympiád:

 
+421 2 6541 1344 kvant@kvant.sk