Baner

15. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM FORENZNÝCH VIED

Kriminalistický a expertízny ústav PZ (KEÚ PZ ) zorganizoval v septembri v Bratislave 1 5 . Medzinárodné sympózium forenzných vied, ktoré má už viac ako dvadsaťpäťročnú históriu.

Stretli sme sa s viacerými používateľmi nami dodaných zariadení. Najväčšiu radosť mali pracovníci z Kriminalistického a expertízneho ústavu a Úradu hraničnej a cudzineckej polície, ktorým sme v júni  a začiatkom júla tohto roku (po troch rokoch trvania verejnej súťaže) odovzdávali špeciálne forenzné komparátory s príslušenstvom, určené hlavne na skúmanie a overenie dokladov.