Baner

22. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu

Dňa 15.4.2016 sa v Bratislave konala Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou a 22. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu, ktorej sa zúčastnila aj firma KVANT. Konferencia sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera na tému: „Materská škola v prúde aktuálnych zmien“. Zúčastnilo sa jej približne 280 riaditeliek a učiteliek z materských škôl.