Baner

55. výročie založenia PF UPJŠ v Košiciach

V roku 2018 si Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach pripomenula 55 rokov od jej vzniku. Vznik fakulty, ale aj 55 ročné obdobie jej pôsobenia, si pripomenuli spomienkovými akciami a podujatiami pre absolventov, zamestnancov, študentov, pozvaných hostí i verejnosť. KVANT spol. s r.o. sa na oslavách podieľal formou partnerstva a prispel tak k dôstojnej a kvalitatívne dobrej úrovni podujatí, čo viedlo k prehĺbeniu našej doterajšej spolupráce.