Baner

ASTROFILM

Šestnásty ročník obľúbeného festivalu astronomických filmov ASTROFILM je úspešne za nami. Konal sa v dňoch 18. až 20. októbra 2022 tradične v priestoroch piešťanského kina Fontána.

Naša spoločnosť patrí už medzi stálych sponzorov a partnerov tohto podujatia. Okrem reklamných predmetov, ktoré od nás dostanú všetci aktívni účastníci festivalu, tento rok sa vystavovala učebná pomôcka Astro Laser Set, o prezentáciu ktorej bol záujem práve z hurbanovskej hvezdárne. Záujem o podujatie z roka na rok rastie, astronomické filmy sú stále na vyššej úrovni a veríme, že aj týmto festivalom sa darí zvyšovať záujem o jednu z najkrajších vied – astronómiu.