Baner

Bibliotéka a Pedagogika 2016

V dňoch 10.-13. 11. 2016 sme sa rovnako ako po minulé roky zúčastnili veľtrhu Bibliotéka/Pedagogika v bratislavskej Inchebe. Opäť sme potvrdili svoje vedúce postavenie na trhu ako jediný výrazný subjekt reprezentujúci časť venovanú učebným pomôckam.
Celá expozícia bola riešená formou workshopov, kde sa školáci aj učitelia mohli zoznámiť s našimi top produktami. Vyskúšať si mohli nácvik prvej pomoci, otestovať svoju zručnosť pri obrábaní dreva, spoznať fyziku hravou formou či oboznámiť sa s novinkami v interaktívnom vyučovaní. Široký sortiment zaujímavej didaktickej techniky zaujal nielen školákov a učiteľov, ale aj rodičov, ktorí vyslovili nádej, že sa takého učebné pomôcky dostanú aj reálne do škôl a škola sa tak stane pre deti oveľa príťažlivejšou a názornejšou.