Baner

Celoslovenská odborná konferencia 2015

Dňa 17. 4. 2015 sme sa ako zástupcovia firmy KVANT spol. s r.o. zúčastnili Celoslovenskej odbornej konferencie a 21. Snemu Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Šali.
Konferencia sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera na tému: „Prečo je pre dieťa materská škola dôležitá“. Zúčastnilo sa jej približne 150 riaditeliek a učiteliek z materských škôl. Predstavili sme naše posledné dve novinky určené pre materské školy – Magic box a fyziku pre MŠ. Sme radi, že sa nám podarilo dostať sa do povedomia hneď na začiatku, a že môžeme začať budovať pevné základy pre ďalšiu komunikáciu.