Baner

Celoslovenské zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska

V dňoch 2. – 4. mája 2017 sa konalo v Starom Smokovci Celoslovenské zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska, na ktorom riaditelia z viac ako 300 základných škôl z celého Slovenska diskutovali a riešili aktuálne otázky týkajúce sa Národného programu výchovy a vzdelávania, návrhy na legislatívne zmeny a vypočuli si prednášky a referáty od pozvaných z MŠVVŠ SR, OZ PŠaV, NUCEM-u, ŠPÚ, MPC a ŠŠI. 
Na akcii takéhoto rozsahu sme samozrejme, rovnako ako po minulé roky, nesmeli chýbať. Našu prezentačnú plochu reprezentovala veľkoplošná dotyková obrazovka s najnovším prírastkom do našej širokej palety produktov, softvérovým balíkom MozaBook. 
Trojdňová akcia bola veľkým prínosom aj vzhľadom na nadchádzajúce prípravy projektových zámerov v rámci aktuálnej výzvy IROP pre základné školy. V kuloárových debatách sme sa stretli s desiatkami riaditeľov a riaditeliek, prebrali možnosti spolupráce a aktualizovali informácie týkajúce sa našej ponuky pre základné školy v rámci tejto výzvy. 
Veríme, že naša účasť na tejto významnej akcii bola pre našu spoločnosť i školy, ktoré sa jej zúčastnili, prínosom.