Baner

CESTNÁ KONFERENCIA 2018

V dňoch 27. – 28. marca 2018 sme sa zúčastnili odborného podujatia pod názvom „Cestná konferencia 2018“, ktorú organizovala Slovenská cestná spoločnosť v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave.

„Cestná konferencia 2018“ bola pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR, Arpáda Érseka, ktorý konferenciu aj otváral. Na konferencii odzneli cenné prednášky odborníkov z Národnej ďialničnej spoločnosti, zo Slovenskej správy ciest, zo Slovenskej cestnej spoločnosti, zo Slovenskej technickej univerzity a iných.
Cieľom konferencie bolo informovať odbornú verejnosť o aktuálnej situácii v cestnom hospodárstve a zámeroch rozvoja cestnej infraštruktúry na Slovensku. Pozornosť bola zameraná na výstavbu a údržbu cestnej siete, dopravu v mestách a obciach a možnosti uplatnenia informačného modelu prípravy a výstavby v oblasti cestnej infraštruktúry.
V danom odbore sme prezentovali naše produkty „Laserový sčítač dopravy“ a „Road Scanner“.
Laserový sčítač dopravy bol už presnejšie popísaný v predchádzajúcom čísle. V krátkosti ale ide o systém na monitorovanie dopravy, zber dopravných dát, detekciu dopravnej zápchy, rozpoznávanie typu vozidla, úsekové meranie rýchlosti a vyhľadávanie ukradnutých vozidiel. Road Scanner je náš niekoľkoročný projekt, ktorý stále vyvíjame. Jedná sa o zariadenie na kontrolu povrchu vozovky. Kontrola prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze je vozovka detailne zoskenovaná. V druhej fáze sú zoskenované dáta spracované a následne aj vyhodnotené.