Baner

Energia

Obnoviteľné zdroje elektrickej energie sú čoraz viac diskutovaná téma spoločnosti ako alternatíva fosílnych palív. Za pomoci najmodernejších didaktických pomôcok sa žiaci dozvedia princípy fungovania a získavania energie z rôznych obnoviteľných zdrojov. Myšlienkou vzdelávacích produktov je názorne ukázať technológie obnoviteľnej energie v zábavnej a hmatateľnej forme pre všetkých a aj preto spolupracujeme s Horizon, Brick and knowledge, Gunt, Heliocentrics a InEnergy.

Základné a stredné školy

Brick’R’knowledge

Modulárny systém vhodný pre vyučovanie a vývoj vlastného elektrického hardvéru v kombinácii s programovateľnými počítačmi Brick’R’knowledge.

Pre základné školy Pre stredné školy

Heliocentris

Dr FuelCell® Model Car

Model autíčka s reverzibilným palivovým článkom

Stiahnuť PDF

Dr FuelCell® Science Kit

Vedecká súprava pre solárnu a vodíkovú technológiu

Stiahnuť PDF

Dr FuelCell® Professional

Demonštrácia solárnej a vodíkovej technológie

Stiahnuť PDF

Vysoké školy

GUNT

GUNT 2E

Vybavenie pre výučbu strojárstva

Stiahnuť PDF

Heliocentris

Fuel Cell Trainer

50W Fuel Cell Training System

Stiahnuť PDF

Hybrid Energy Lab-System

1,2kW Fuel Cell and Battery Hybrid System

Stiahnuť PDF

Solar Hydrogen Extension

Mobile Unit for Solar Hydrogen Production

Stiahnuť PDF

Nachádzame sa vo fáze výskumu a aplikovania výsledkov do reálneho života ľudí. Ďalším logickým krokom je modernizovať a inovovať technológie, aby sa dali komfortne čo najjednoduchšie a používať na výrobu elektriny. Umelá inteligencia taktiež podporuje a napomáha tomuto vzrastajúcemu trendu.

Heliocentris

Hybrid Energy Lab-System

1,2kW Fuel Cell and Battery Hybrid System

Stiahnuť PDF

Nexa® Integration System

1,2kW Fuel Cell System

Stiahnuť PDF Datasheet

New Energy Lab

Smart Grid for Training and Applied Research

Stiahnuť PDF

InEnergy Group

InEnergy Group

Leading Russian developer and manufacturer of Fuel Cell Products

Stiahnuť PDF

ASTRA

Efficient, reliable and enviromentally friendly power sources

Stiahnuť PDF

REDOX

Hybrid Energy storage system (ESS)

Stiahnuť PDF

TOPAZ

Compact Off-grid energy source

Stiahnuť PDF

Technológie obnoviteľných zdrojov energie sú transformačné centrá pre zabezpečenie energie v požadovanej forme s čo najmenším negatívnym dopadom na životné prostredie. Preto je potreba využívať ich čo najviac, ale rozumne tak, aby mali na planétu Zem čo najmenší enviro dopad. Musíme nielen znižovať spotrebu energie, ale hľadať aj alternatívy získavania elektrickej a tepelnej energie.

InEnergy Group

InEnergy Group

Leading Russian developer and manufacturer of Fuel Cell Products

Stiahnuť PDF

ASTRA

Efficient, reliable and enviromentally friendly power sources

Stiahnuť PDF

REDOX

Hybrid Energy storage system (ESS)

Stiahnuť PDF

TOPAZ

Compact Off-grid energy source

Stiahnuť PDF