Baner

European Academy of forensic science 2015

Organizácia ENFSI (European network of forensic science institutes) v spolupráci s Kriminalistickým ústavom Praha zorganizovali medzinárodnú konferenciu Európska akadémia forenzných vied (European Academy of forensic science) v dňoch 6.-11. septembra 2015. Konferencia sa konala pod záštitou Ministra vnútra Českej republiky (Milan Chovanec) a prezidenta Českej Polície (Tomáš Tuhý). Česká oficiálna delegácia navštívila aj stánok spoločnosti Kvant, kde im bol predvedený systém Evidence2. Konferencie EAFS 2015 sa zúčastnilo 1050 delegátov z 39 krajín. Ide o najväčšiu odbornú kriminalistickú konferenciu v Európe. Semináre boli rozdelené do piatich tém: manažment forenzných laboratórií, budúcnosť vyšetrovania na mieste činu, trendy v tradičných kriminalistických metódach, elektronická evidencia dát, interpretácia vo forenznom skúmaní. V rámci odbornej prednáškovej časti sme prezentovali projekt cezhraničnej spolupráce medzi pohraničnými oblasťami Slovenska, Česka a Poľska vďaka ktorej náš EVIDENCE používajú kriminalisti už aj v Poľsku aj v ČR.