Baner

Festival svetla 2016

Naše hlavné mesto zažilo v dňoch 22. – 24. 9. 2016 tri neopakovateľné noci, kedy boli významné dominanty Bratislavy oživené čarom povestí, rozprávok a legiend. O tento zážitok sa postaralo podujatie Festival svetla Bratislava 2016, ktorého usporiadateľom bola SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu. Jedným z hlavných partnerov bola spoločnosť KVANT. Cieľom tohto podujatia bolo nielen predstaviť moderné vedecko-technické technológie, ale aj pripomenúť si históriu Bratislavy.
Festival svetla bol určený pre všetkých obyvateľov mesta i jeho návštevníkov. Veríme, že sa nám podarilo vyzdvihnúť význam fotoniky – vedy a technológií pracujúcich so svetlom. Základom podujatia boli inštalácie, ktoré využívajú svetlo ako médium na sprostredkovanie vnemu, interakcie alebo zážitku. Inštalácie boli okrem umeleckého stvárnenia aj prostriedkom predstavenia inovatívnych firiem a zaujímavých technických riešení. Viac info na www.festivalsvetla.sk.