Baner

Fotovoltika

Pre vygenerovanie predpokladanej hodnoty fotovoltiky pre Vašu budovu, vyplňte nasledujúci formulár.

Uveďte celkovú ročnú spotrebu elektrickej energie v MWh (posledná vyúčtovacia faktúra)
Uveďte celkovú cenu elektrickej energie v EUR za uvedené vyúčtovacie obdobie (posledná vyúčtovacia faktúra - prvá strana faktúry)
Uveďte EIC odberného miesta (posledná vyúčtovacia faktúra - prvá strana faktúry)
Vyžiadajte od svojho dodávateľa elektrickej energie 15 min. spotrebu za ostatný kalendárny rok (tento údaj je dodávateľ povinný poskytnúť zadarmo) a priložte vyžiadaný súbor alebo sken tohto dokumentu.
Pokiaľ si nie ste istí hodnotou Vašej celoročnej spotreby elektrickej energie, priložte sken vyúčtovacej faktúry od Vášho dodávateľa elektrickej energie.
Meno a priezvisko osoby, ktorá dotazník vypĺňa
Emailová adresa osoby, ktorá dotazník vypĺňa
Tel. kontakt na osobu, ktorá dotazník vypĺňa