Baner

Fyzikálna olympiáda 2016

Dejiskom celoštátneho kola 57. ročníka Fyzikálnej olympiády sa stala Banská Bystrica, kde sa v termíne 14. – 17.apríla 2016 stretlo 22 súťažiacich zo všetkých kútov Slovenska. Počas týchto štyroch dní riešili 4 teoretické úlohy a 1 experimentálnu úlohu. Tohtoročné celoštátne kolo sa konalo pod záštitou rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a dekanky FPV UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD. V Banskej Bystrici sme sa stretli s tými najlepšími žiačkami a žiakmi vo fyzike, akých pravdepodobne na Slovensku máme.

Spoločnosť KVANT tak ako minulý rok, aj tento rok patrila k najštedrejším sponzorom. Najväčšiu radosť mali prví desiati najlepší, ktorí od nás dostali finančnú odmenu. Taktiež sme prispeli na realizáciu sústredenia, na ktorom sa budú vyberať reprezentanti pre Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu, a aj na náklady spojené so samotnou Medzinárodnou fyzikálnou olympiádou.