Baner

Fyzikálna olympiáda v Nitre 2015

V dňoch 12. – 15. 3. 2015 sa uskutočnilo v Nitre celoštátne kolo 56. ročníka fyzikálnej olympiády kategórie A, a ako býva naším dobrým zvykom, všade kde sa môžeme stretnúť s Fyzikou a jej podporou, či už vo vzdelávaní alebo vede a výskume, spoločnosť KVANT rozhodne nesmela chýbať…
Celoštátne kolo fyzikálnej olympiády kategórie A bolo tento rok pod záštitou prof. RNDr. Libora Vozára,CSc., dekana Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, Ing. Jordana Mandalova, riaditeľa Atómovej elektrárne Mochovce, odbornej záštity Slovenskej komisie FO a krajskej komisie FO v Nitre a organizačnej záštity Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže v Bratislave. Tento rok bol podľa organizátorov jedným z najlepších, čo sa týka úspešnosti riešiteľov. Úspešnými boli až 28 z celkové počtu 29 zúčastnených. Väčšina týchto talentovaných študentov má individuálny študijný plán prispôsobený ich aktivitám pri rozvíjaní svojho talentu, ale ako zaznelo z úst rečníkov pri slávnostnom odovzdávaní cien: „…nesmieme týmito talentmi mrhať a musíme nájsť spôsob, ako ich motivovať k tomu, aby na Slovensku zostali, alebo sa aspoň čo najskôr vrátili späť“. Preto je dôležité podporovať naďalej prácu s mimoriadne talentovanými žiakmi jednak na úrovni škôl, jednak na celoštátnej a regionálnej úrovni poskytovaním účelových dotácií na túto činnosť.