Baner

Fyzikálny tábor „FAJN“

V dňoch 13. – 17. júla sa v Nitre na Katedre fyziky FPV UKF v Nitre organizoval už desiaty ročník denného fyzikálneho tábora FAJN. Organizátorom tábora je občianske združenie VAU – Viac ako učenie. Keďže je to podľa detí najlepší fyzikálny tábor na svete, spoločnosť KVANT spol. s r.o. nemohla chýbať a podporila tento tábor vecnými cenami pre účastníkov. Nosná myšlienka tábora sa skrýva v samom názve FAJN – Fyzika Ako Ju Nepoznáme. Tento rok niesol tábor názov Fyzika v domácnosti. Deti skúmali klasické domáce práce, pričom sa sami učili zmerať výkon vysávača alebo chladničky. Cieľom tábora je rozvíjať tvorivosť detí a vytvárať pozitívny vzťah k prírodným vedám, hlavne k fyzike – netradičným spôsobom. V tomto tábore majú deti pocit, že sa hrajú, ale pritom sa v rámci hier aj učia a rozvíjajú svoju tvorivosť.