Baner

JÁN PAVOL II. – Spomienka na 1. slovanského pápeža

Krátko pred Vianocami sa v košickej Steel aréne uskutočnil koncert – multimediálne dielo, ktoré svojím námetom a spracovaním oživilo spomienky na milovaného pápeža. Vyše 130 umelcov, pozostávajúcich z 56-tich členov orchestra, 40-tich členov speváckeho zboru, 30 členného detského zboru a 4 sólistov, sprevádzali divákov viac ako dvojhodinovým putovaním po životných cestách Jána Pavla II.. Odzneli svetoznáme hudobne diela Mozarta, Pucciniho, Čajkovského či Verdiho, ako aj sólový a zborový spev. K tomuto audiovizuálnemu zážitku sme prispeli aj my prostredníctvom laser show a videoprojekcií.