Baner

JUBILEJNÉ VANOVIČOVE DNI

V dňoch 24. – 26. augusta 2022 sa konali jubilejné 50. Vanovičove dni – seminár pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl. Tentokrát to bolo na domovskej pôde PaedDr. Jozef Beňušku, PhD. – na Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha v Martine. Ako inak, aj tento rok podujatie sponzorovala spoločnosť KVANT.

Dobre zorganizovaný a na minúty presne dodržiavaný program zoznámil účastníkov nielen s históriou Vanovičových dní (prednáška PaedDr. Ivana Šaba a doc. RNDr. Vladimíra Bahýla, CSc.), ale aj so súčasnými témami (napr. tvorbou nového vzdelávacieho
štandardu pre základné vzdelávanie, na ktorom sa pracuje podľa vízií Ministerstva školstva).

Okrem prednášok boli súčasťou aj praktické Dielne (vyrábali zosilňovače, píšťalky z novodurových trubiek, trénovali, ako rozvíjať kritické myslenie na fyzike, didaktickú hru, modelovali Slnečnú sústavu, experimentovali, a vrcholom programu bolo vystúpenie spájajúce fyziku, hudbu, folklór i poéziu.)

Účastníci 50. Vanovičových dní dostali na užívanie publikácie Aktivity v pracovných listoch pre gymnáziá a SOŠ v tematických celkoch Sila a pohyb a Elektromagnetické žiarenie a časticemikrosveta. Spolu 50 pracovných listov pre aktivity v škole, ale aj online, reálne aj modelové experimenty. Publikácia sa čoskoro objaví aj na našom e-shope.