Kontakty na oddelenia

Sekretariát:
Mgr. Miriam Slobodová
e-mail: slobodova@kvant.sk
mobil: 0905 875 306
Oddelenie exportu a výroby:
Ivan Šlesarik
e-mail: slesarik@kvant.sk

Lenka Drenková

e-mail: drenkova@kvant.sk
mobil: 0905 875 268
Veľkoobchod distribúcie učebných pomôcok:
Mgr. Stanislav Vdoviak
e-mail: vdoviak@kvant.sk
mobil: 0918 533 645
Oddelenie špeciálnej a meracej techniky:
RNDr. Jozef Horváth
e-mail: horvath@kvant.sk

Ing. Milan Grígel

e-mail: grigel@kvant.sk
mobil: 0917 347 680

Ing. Michal Roščák
e-mail: roscak@kvant.sk

Bc. Mikuláš Kevély

e-mail: kevely@kvant.sk
mobil: 0907 913 294

Mgr. Filip Marcell
e-mail: marcell@kvant.sk
mobil: 0907 750 319

Oddelenie vývoja SW a HW:
Ing. Peter Varga
e-mail: varga@kvant.sk

Ing.Martina Ježovičová
e-mail: jezovicova@kvant.sk
mobil: 0918 964 647

Oddelenie technických systémov:
Ing. Mgr. Jakub Kochan
e-mail: kochan@kvant.sk
mobil: 0917 347 684

Eva Červencová
e-mail: cervencova@kvant.sk
mobil: 0917 094 997

Oddelenie laboratórnej techniky:
Mgr. Monica Ziffová
e-mail: ziffova@kvant.sk
mobil: 0918 460 832

Mgr. Michaela Šmelková
e-mail: smelkova@kvant.sk
mobil: 0907 750 378

Nikoleta Šuláková
e-mail: sulakova@kvant.sk
mobil: 0907 761 360