Baner

Medzinárodná motoristická jazda po diaľničných úsekoch

Konferenciou sa zároveň zahájila medzinárodná motoristická jazda s názvom „Cesty a priateľstvá nemajú hraníc“. Cieľom projektu je monitorovanie diaľnic medzinárodného významu Moldavska a európskych krajín, štúdium zahraničných skúseností s projektovaním, budovaním a prevádzkou, riadením a financovaním diaľnic, uplatňovaním inteligentných dopravných systémov na medzinárodných cestách a ďalšími opatreniami na zvýšenie bezpečnosti na cestách, ako aj spolupráca medzi staviteľmi ciest SNŠ s európskymi krajinami. Partneri z viac ako 20-tich krajín EÚ a SNŠ v priebehu týždňa spoznali infraštruktúru slovenských diaľnic, navštívili Žilinskú univerzitu a najvýznamnejšie dopravné stavby. Taktiež navštívili historické pamiatky a prírodné krásy Slovenska. Sme radi, že KVANT bol pri tom a pomohol zabezpečiť toto podujatie.