Baner

Medzinárodné forenzné sympózium

Spoločnosť Kvant sa v dňoch 17. až 20. februára 2015 zúčastnila 12-teho medzinárodného forezného sympózia. Uskutočnilo sa v Bratislave. Organizovali ho viaceré inštitúcie: Kriminalistický a expertízny ústav, Akadémie policajného zboru, Slovenská Technická Univerzita a Univerzita Komenského pod záštitou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Hlavnou témou bola prezentácia vedeckých výstupov z projektu Centra Excelentnosti, na ktorom participovali vyššie uvedené inštitúcie. Registrovalo sa 120 účastníkov z odbornej verejnosti z 12 krajín. Na sympóziu sa spoločnosť Kvant prezentovala prednáškou“ CROSSBORDERFORENSIC INFORMATION EXCHANGE“. V prezentačných priestoroch participovali oddelenie vývoju softwaru a oddelenie špeciálnej techniky. Účastníci mohli v našom stánku vidieť systém Evidence2 s novými modulmi Personal Data a iStorage a špeciálnu techniku pre forenzné riešenia, vrátane termovíznych kamier. Počas sympózia prebehli viaceré bilaterálne stretnutia s domácimi aj zahraničnými obchodnými partnermi.